Тройната ангелска вест – IV

Светът се приближава към своя край, но Бог няма да го остави непредупреден. Той изпраща една специална вест, с която да го подготви – Тройната ангелска вест (Откр. 14:6-12). В статията Тройната ангелска вест – III разглеждаме, какво точно представлява тази вест. Тя е нещо много повече от вест на милост – тя има специално място в последния конфликт. И понеже това е от изключително значение, нека да му обърнем още малко внимание.

1. Място на Тройната ангелска вест в последния конфликт.

Не трябва да е изненада, ако една църква поставя специално ударение на мисията си. Но това нейно виждане може да бъде възприето като пристрастно. Все пак всеки иска да се чувства специален и уникален. Затова и църквата на адвентистите от седмия ден също може лесно да бъде обвинена в пристрастие по отношение на виждането й за самата нея. Но дали в идентифицирането на Адвентната църква с Тройната ангелска вест от Откровението, както сме го разгледали в статията Тройната ангелска вест – II, става дума просто за пристрастие? Или има много по-сериозна причина за това?

Това, което всъщност подсигурява убеждението на адвентистите в мисията им, са многото доказателства от Свещеното писание. Според макроструктурата на книгата Откровение (прочетете статията Макроструктура на книгата Откровение) тази вест се намира в централните видения на книгата. Тя има специално място в четвъртото видение от историческите серии (Откр. 11:19-14:20), което описва кулминационния конфликт между силите вдъхновени от Сатана и Божия народ. Под властта на демоничния троен съюз от самия край на времето са „цялата земя“ (Откр. 13:3), „всеки род и народ, език и племе“ (ст. 7), „всички жители на земята“ (ст. 8) и „земята и живеещите на нея“/“живеещите на земята“ (ст. 12, 14). Злите сили целят да подчинят целия свят чрез поставянето на белега на звяра на всеки човек (ст. 16, 17), на което Божият народ се противопоставя. Този последен конфликт е толкова ожесточен и силите на отстъплението са толкова мощни, че оставят читателя с два въпроса: „Всички хора по земята ли ще приемат белега на звяра? Всички ли, които откажат да го приемат, ще бъдат избити и когато Исус дойде, ще завари само враговете Си живи, но не и народа Си?“ На тези два въпроса има отговор. Господ е осигурил средство за устояване в последната криза и то се нарича „Божия печат“. Всички, които го имат на челата си, ще устоят, няма да получат белега на звяра и ще посрещнат Христос като Негови приятели (прочетете статията 144-те хиляди от Откровението – IV). Решението, което се намира в Божия печат, е напълно достатъчно. Но все пак тук се пораждат още въпроси: „Как може човечеството да се ориентира в правенето на правилния избор? Белегът на звяра е фалшификат на Божия печат. Как може Божият печат да се отличи от белега на звяра? Как човечеството може да разбере, кое е правилното поклонение, което Бог приема?“ И точно тук като отговор се появява Тройната ангелска вест (Откр. 14:6-12). Тя бива прогласена на „обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора“ (ст. 6), което е територията на владение на злите сили, и уверява, че Бог няма да остави в неяснота хората, които са въвлечени в тази последна криза и пред тях ще бъде ясно откроено правилно от неправилно поклонение; поклонението, което Бог приема и поклонението, което Той не приема. Именно вестите на Тройната ангелска вест са тези, които разделят истината от заблудата, така че всеки да може да направи своя избор.

Както виждаме, самият библейски текст поставя специално ударение на Тройната ангелска вест и ключовото й място в последния конфликт. Това буквално е последната вест на милост, която съдържа всички необходими указания за преминаване през предстоящата криза и за посрещането на Исус Христос от позицията на Негов приятел и верен последовател. Тройната ангелска вест и религиозното движение, което тя символизира, не могат да бъдат подминати с лека ръка. Тук Откровението иска да ни каже нещо много важно.

2. Тройната ангелска вест и 144-те хиляди.

Централното място на Тройната ангелска вест в книгата Откровение не е единственото указание за нейната невероятна важност. Тази вест е тясно обвързана с формирането и идентифицирането на една от най-интересните групи в книгата – 144-те хиляди. Няколко са начините, чрез които Божият народ на последното време бива идентифициран в Откровението. Тройната ангелска вест и 144-те хиляди са два от най-важните и интересните. Най-интригуващите от всички групи в Откровението – 144-те хиляди запечатани с Божия печат – са хората, които принадлежат към църквата на остатъка и прокламират Тройната ангелска вест по света. Именно тясната обвързаност с Тройната ангелска вест е основна характеристика на 144-те хиляди. Така че ако някой иска да бъде част от тази специална група, активното му участието в разпространението на вестите на трите ангела трябва да бъде негов приоритет. Разгледали сме случващото се с 144-те хиляди в последните събития и връзката им с Тройната ангелска вест в статията 144-те хиляди от Откровението – IV.

3. Тройната ангелска вест и местната църква.

Западното общество е едно силно изразено конформистко общество. То осигурява добри възможности за всеки – независимо дали принадлежи към някаква вяра или е напълно нерелигиозен. Има обаче една висока цена, която обиновено трябва да се плати – съобразяването с доминиращите секуларни ценности. Комфортът, успехът и благополучието са гарантирани дотолкова, доколкото си склонен да направиш компромис с някои свои убеждения и приемеш секуларните норми. Това е силно изкушение за църкви с ясно откроена идентичност и мисия, като Адвентната църква например, да пренебрегнат някои свои отличителни характеристики и да заприличат, ако не изцяло на светското общество, то поне на традиционното християнство. Силен е натискът да се постави акцент на някои общи християнски ценности, които не пораждат конфликти и които лесно могат да бъдат вписани в секуларните норми, а ясно откроимите характеристики, които предизвикват твърде много внимание и конфликти, да бъдат пренебрегнати. Мощни са силите апелиращи към вродения във всички нас конформизъм. Но никоя адвентна църква няма бъдеще, ако реши да обърне гръб на идентичността и мисията си, както са дефинирани в Тройната ангелска вест. Не само че една такава църква няма да стане по-популярна и желана, но ще се случи точно обратното. Църквите принадлежащи към традиционното християнство са вече безброй и задоволяването само с една такава форма и изповедание ще доведе до загубване на единственото предимство, което Адвентната църква има – представянето пред света една уникална вест на предупреждение за приближаващия край и начинът за подготовка за този край. Защото никоя местна църква или дори световната църква като цяло не притежава знанието, уменията и ресурсите да посрещне всички нужди на света, да поправи всяка несправедливост и да реши всеки проблем. Но всяка Адвентна църква притежава най-навременната вест, която дава най-важното решение, от което всички хора се нуждаят. Затова никоя местна църква не може да си позволи да организира дейността си далеч от мисията на църквата, както е дефинирана в Тройната ангелска вест. Изявлението на мисията (mission statement) на всяка местна църква задължително трябва да включва прогласяването на Тройната ангелска вест и това трябва да е ориентирът, според който да се организират всички дейности на църквата. Пропускането на тази вест в концепцията за църквата ще доведе неизбежно до разконцентриране от нейната истинска мисия.

Очевидно изпълнението на мисията на църквата ще е тясно свързано с прокламирането на Тройната ангелска вест. Но нуждата от проповядване на Тройната ангелска вест не се изразява просто в разглеждането на тази вест така, както тя се появява в Откровението. Това са няколко стиха, чийто анализ може да бъде изчерпан сравнително бързо. Верността към възложената мисия би се изразила в обстойно излагане на всяка от различните вести съдържащи се в Тройната ангелска вест:

– Въпросът за истинския Бог и автентичното поклонение, което Му се дължи;

– Какво е евангелието и как се осъществява спасението на човека;

– Съдът, който се провежда в небесното светилище;

– Валидността на съботния ден в Новия завет;

– Падението на Вавилон и опасността от отстъпническата религия;

– Въпросът за Божия печат и белега на звяра.

Всяка местна църква има за задължение да организира мисията си в прокламирането на Тройната ангелска вест. Това трябва винаги да е най-главният приоритет. Макар и тази вест да изглежда непопулярна и назадничава, тя има невероятния потенциал да предпази от всичко, което предстои на света и на християнството в частост.

Тройната ангелска вест има централно място в последните събития и всяка Адвентна църква трябва да бъде верна в разпространението й.