Slide 1

Безплатни ресурси

Нова главна страница

Slide 2

Разни неща относно Библията
Нов безплатен ресурс

Slide 3

Херменевтика 101
Нов безплатен ресурс

previous arrow
next arrow

Повечето от вярванията на адвентистите от седмия ден могат да се определят като принадлежащи на традиционното християнство. Това означава, че църквите следващи класическото християнство в ученията си могат да вземат повечето от доктрините на Адвентната църква и да кажат, че точно това е, което и те вярват.

Има обаче някои специфични учения, които адвентистите от седмия ден държат и които често са били подлагани на критика както от хора извън църквата, така и от нейни членове. Адвентното разбиране свързано с Изследователния съд, съботата, Елън Уайт и други, както и тълкуването на книгите Даниил и Откровението често поражда дебати и е причина за критика. И макар да е известно, че критиката никога няма да престане, един задълбочен неин отговор би разяснил още по-добре основанията за вярата на адвентистите и би дало увереност на онези от тях, които не знаят, как да посрещнат аргументите на критиците.

Целта на Адвентисимо е да помогне на всички български адвентисти, които искат да имат по-задълбочено разбиране върху основните учения на църквата и върху библейските пророчества. Ще се опитаме да отговорим на някои от най-често срещаните критики срещу адвентната теология и Елън Уайт. Това се нарича апологетика – да представиш основанията за това, в което вярваш и по този начин да го защитиш.

Всъщност ученията, които предизвикват най-големите дебати и открояват Църквата на адвентистите от седмия ден от останалите църкви, са тези намиращи се в Тройната ангелска вест:

„И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори. И един друг ангел, втори, следваше отзад и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване. И друг, трети ангел, вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнеца. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат отдих нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус“ (Откр. 14:6-12).

В тази тройна вест проповядваща се непосредствено преди Второто пришествие на Христос (ст. 12-14) Адвентната църква вижда своята мисия и идентичност. Тя е призована да проповядва на „обитаващите по земята“, че един изключително важен съд е вече започнал на небето и приключването на който води до Второто пришествие. Това е Изследователният съд.

Адвентистите имат отговорността да насочат вниманието на всички към Създателя на „небето и земята, морето и водните извори“, което означава издигане важността на съботата като ден на поклонение и нейното ключово значение в последните събития.

Вестта на трите ангела включва и предупреждение срещу духовния Вавилон и срещу опасността от получаване белега на звяра – символи говорещи за реалности на последното време, които са разкрити в книгата Откровение. А едно изследване на книгата Откровение би било непълно, ако не се познава книгата Даниил.

Църковната деноминация символизирана чрез трите ангела е същата, която се определя като църквата на остатъка в Откр. 12:17. Една от основните й характеристики е, че притежава „свидетелството на Исус“, а според думите на самото Откровение „свидетелството за Исус е духът на пророчеството“ (Откр. 19:10). Оттук идва необходимостта адвентистите да изявят на света, защо вярват, че автентичният дар на пророчеството се е изявил в писанията и служенето на Елън Уайт.

Но ако и трите ангела да проповядват много специфични вести за последното време, това не е за сметка или в противоречие с фундаменталните учения на християнството. Първият от трите ангела има „вечното благовестие“, което той „прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора“. Това означава, че основните християнски доктрини свързани с Божеството, Свещеното писание, спасението на човечеството и други ще са неразделна част от проповедта на адвентистите, също както са и техните специфични учения.

Както виждаме, една адекватна адвентна апологетика би се движила около съдържанието на Тройната ангелска вест. Адвентната апологетика е тясно свързана с детайлното познаване на Тройната ангелска вест. Именно на тази вест е изградена и структурата на Адвентисимо.

Разбирането и проповядването на Тройната ангелска вест оказва дълбоко въздействие върху сърцето. Хората, които я проповядват, биват определени като такива, които „пазят Божиите заповеди и вярата в Исус“. Освещението, духовното израстване и подготвеността за Второто пришествие на прокламиращите тази вест са едни от най-важните й цели. Така че освен статии върху доктринални въпроси и пророчества тук има и такива в помощ на християнския живот и духовното израстване. Всъщност тези статии ще са от помощ на всеки независимо от църквата, към която принадлежи.

Има въпроси, които са така свързани, че представянето им като отделни статии би било трудно. Затова те биват оформени като книги с формата на PDF файл. Те могат да бъдат изтеглени безплатно директно от сайта.

Макар Адвентисимо да е предназначен основно за адвентисти, неговите ресурси са на разположение и на всеки, който просто иска да разбере, кои са адвентистите и в какво вярват. Всички статии и ресурси в сайта подлежат на развитие, редакция и допълване.

С оглед на удобството Адвентисимо може да бъде отворен на браузера на всякакво устройство запазвайки пълната си функционалност. Просто го направете като отметка в браузера си и го ползвайте, когато пожелаете. Практичната търсачка на сайта позволява търсене из ресурсите му по ключови думи.

Този сайт не е официален сайт на Църквата на адвентистите от седмия ден, но стремежът е в него да се представя официалното разбиране на адвентистите по различни въпроси.