Тук можете да намерите ресурси във формата на книги на теологична тематика и в помощ на практичния християнски живот. Всяка книга може да бъде свалена като PDF файл. Кликнете на линка на съответния ресурс намиращ се по-надолу по страницата и файлът ще бъде свален на устройството ви.

Ресурсите са напълно безплатни и са единствено за лична употреба. Файловете са форматирани и готови за разпечатване на листи формат А4, ако някой иска да ги ползва като физически книги.

Кратко представяне на всеки от ресурсите:

1) Разни неща относно Библията

Тази книга се занимава с различни въпроси свързани със Свещеното писание и неговата боговдъхновеност и авторитет. Библията притежава особености, които никоя друга книга няма и които потвърждават претенцията й за божествен произход. През последните две столетия тя е била подложена на сериозна проверка и жестока критика и все пак тя надделява, опровергава критиците си и продължава да пръска светлина по света. Едно по-добро разбиране на въпроса за Библията и нейните удивителни характеристики би увеличило доверието в тази книга и би я поставило да заеме това място в живота ни, което наистина й се полага. А тя наистина трябва да бъде нещо специално за всеки от нас, защото само тя разкрива Господа и Спасителя Исус Христос.

2) Херменевтика 101: Как да разбираме Библията по-добре

С тази книга се стремим да увеличим ползотворността в изследването на Библията. Има значение как подхождаме към Свещеното писание. Следването на правилните принципи и прилагането на оптимална за изследване методика би ни помогнало да разбираме Библията по-добре и тя да окаже това влияние в живота ни, за което е предназначена. Започваме с по-общите основни начала свързани с изследването на Писанието и стигаме до формулирането на конкретни етапи и стъпки, които да бъдат следвани. Накрая цялата методика бива вместена в работна схема, която може да бъде разпечатана и ползвана. И всичко това има за цел да ни помогне да разбираме Библията по-добре, а по този начин да разбираме и Бога по-добре.