Политика за поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт е: https://www.adventisimo.com.

Какви лични данни събираме и защо

Сайтът Адвентисимо е изцяло личен проект, който няма връзка с каквато и да е професионална или търговска дейност. Той не продава реклама, нито предоставя данните на потребителите на сайта на трети страни, с изключение на описаната по-долу услуга на Гугъл Аналитикс. На сайта не се откриват акаунти и затова той не съхранява данни свързани с откриване на акаунти.

Осъществяването на контакт с администратора на сайта става чрез попълване на онлайн формa. Личните данни изисквани при нея са име и електронна поща. Данните въведени в тази форма се запазват единствено с цел обратна връзка с потребителите и не се проверява тяхната автентичност. Ако въведените име и електронна поща не са истински, запитване по сайта е напълно възможно, но ако въведената електронна поща не е валидна, това затруднява обратната връзка с потребителя или я прави невъзможна.

Когато някой посети adventisimo.com, ние ползваме услуга от трета страна, Гугъл Аналитикс, за събиране на стандартна интернет информация и детайли свързани с поведението на посетителите. Правим го, за да проследяваме броя на посетителите в различните части на сайта и взаимодействието им със сайта. Тази информация се обработва по начин, при който никой посетител не бива личностно идентифициран. Ние не правим опити, нито позволяваме на Гугъл да прави опити да установи идентичността на посетителите на нашия сайт.

Гугъл Аналитикс

Adventisimo.com използва услугата на Гугъл Аналитикс позната като „Доклад за демография и интерес“, за да разберем по-добре посетителите на сайта ни и ни дава информация относно нашите посетители, която не е свързана с личностно идентифициране, като възрастова група, пол, интереси и други.

Информацията събрана чрез доклада за демография и интерес или чрез който и да друг метод описан в тази политика на поверителност никога няма да бъде използвана за личностно идентифициране на никого, нито ще бъде смесена с друга информация за личностно идентифициране на някого. С други думи, ние следваме стриктен, законен и етичен код по отношение на събирането, използването и разпространението на вашата лична информация, защото вашата поверителност е много важна за нас.

Промяна на политиката за поверителност

Промяна на политиката ни за поверителност е възможна в бъдеще. Най-актуалната версия на политиката ни за поверителност винаги ще бъде налична на този адрес: https://www.adventisimo.com/privacy-policy/

Чрез продължаването на достъпа до този сайт и неговите услуги вие се съгласявате с условията на нашата политика за поверителност.

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси по отношение на представеното по-горе, можете да се свържете с нас.