Политика за поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт е: https://www.adventisimo.com.

Какви лични данни събираме и защо

Сайтът Адвентисимо е изцяло личен проект, който няма връзка с каквато и да е професионална или търговска дейност. Той не продава реклама, нито предоставя данните на потребителите на сайта на трети страни. На сайта не се откриват акаунти и затова той не съхранява данни свързани с откриване на акаунти.

Осъществяването на контакт с администратора на сайта става чрез попълване на онлайн формa. Личните данни изисквани при нея са име и електронна поща. Данните въведени в тази форма се запазват единствено с цел обратна връзка с потребителите и не се проверява тяхната автентичност. Ако въведените име и електронна поща не са истински, запитване по сайта е напълно възможно, но ако въведената електронна поща не е валидна, това затруднява обратната връзка с потребителя или я прави невъзможна.

Аналитичен инструмент

Когато някой посети adventisimo.com, ние използваме локален аналитичен инструмент (това не е услуга от трета страна) за събиране на стандартна интернет информация и детайли свързани с поведението на посетителите. Правим го, за да проследяваме броя на посетителите в различните части на сайта и взаимодействието им със сайта. Тази информация се обработва по начин, при който никой посетител не бива личностно идентифициран. Ние не правим опити, нито позволяваме на този аналитичен инструмент да прави опити да установи идентичността на посетителите на нашия сайт.

Adventisimo.com използва този аналитичен инструмент, за да разберем по-добре посетителите на сайта ни. Той ни дава информация относно посетителите ни, която не е свързана с личностно идентифициране или лични детайли като възрастова група, пол, интереси и други.

Информацията събрана чрез аналитичния инструмент описан в тази политика на поверителност никога няма да бъде използвана за личностно идентифициране на никого, нито ще бъде смесена с друга информация за личностно идентифициране на някого. С други думи, ние следваме стриктен, законен и етичен код по отношение на събирането, използването и разпространението на вашата лична информация, защото вашата поверителност е много важна за нас.

Промяна на политиката за поверителност

Промяна на политиката ни за поверителност е възможна в бъдеще. Най-актуалната версия на политиката ни за поверителност винаги ще бъде налична на този адрес: https://www.adventisimo.com/privacy-policy.

Чрез продължаването на достъпа до този сайт и неговите услуги вие се съгласявате с условията на нашата политика за поверителност.

Въпроси?

Ако имате някакви въпроси по отношение на представеното по-горе, можете да се свържете с нас.