Християнски живот

Начало/Християнски живот

Ръце сключени за молитва и осветени от небесна светлинаПрактичното живеене на вярата винаги е било предизвикателство за последователите на Исус Христос, защото изисква изключително възвишените принципи, които биват изповядвани, да намерят място в ежедневния живот. Това не винаги е лесно, но Писанието е категорично, че знанието на библейската истина само по себе си не е достатъчно:

“Бивайте и изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжете себе си” (Яков 1:22).

Изповядването на Исус Христос и познаването на библейските учения и пророчества нямат никакъв смисъл, ако християнството не се въплъти в ежедневието и във всичко, което вярващите правят. Това е важната цел за всеки ученик на милостивия Учител, особено в един свят, където доброто и злото, истината и заблудата са станали относителни понятия.

Християните са призовани не само да живеят благочестиво в помощ на ближния и обществото, но и да израстват в духовния си живот уподобявайки се все повече на своя Спасител Исус Христос (1 Йоан 2:6). Когато Исус е в центъра на един посветен живот, желанието да се живее по подобие на Неговия живот става нещо естествено. В такъв живот няма място за егоизъм и за компромис със истината и правото.

Адвентистите от седмия ден гледат много сериозно на практичното християнство. Техният стремеж е уподобяването по благородния характер на Христос, което изисква умиране на стария човек и възкръсване на един нов човек “създаден по образа на Бога в правда и святост на истината” (Ефес. 4:20-24). Всички практикуващи християни са призовани към растеж в благодатта и познаването на Господ Исус Христос (2 Петр. 3:18) – растеж, в който молитвата и изучаването на Божието слово имат централно място.

Тук ще намерите статии свързани с практичния християнски живот имащи за цел да ви помогнат в духовното ви израстване, независимо към коя църква принадлежите. Кликнете върху линка на избраната от вас статия.

Как скръбта на вярващите им пречи да познаят Исус? Какво може да превърне една духовна опитност в успешна? Моят път към Емаус
Как става уподобяването на Исус? Не имитирай! Иноватирай!
Кога търсенето на слава е нещо добро? Голямоустатата жаба
Как да израстваме духовно и да водим успешен християнски живот? Звезда или затворник
Какво е нужно, за да действа Божията благодат в живота ни? Познат като майчиния глас
До колко е важно човешкото сътрудничество в осъществяването на спасението му? Старание в ямата
До какво води непокорството на Божията воля и до какво – осъзнаването на осигуреното от Бога изкупление? Капакът, който не се отваря
Какво трябва да направи човек, за да се решат проблемите му и какво – след като се решат? Глава поставена вън
До какво трябва да доведе разбирането ни за Христовото смирение и себеотрицание? “Вземете моите ръце!”
Какво може да подготви вярващите да посрещат проблемите в живота и бъдещия изпит на вярата? Стратегия за оцеляване
По какви начини може да бъде възприемана жертвата на Исус? Кой е спасителният начин? Луд ли е полуделият шофьор?
Какво представляват истинското покаяние и изповед? Няма да умреш!
Какво е мястото на смирението в християнския живот и в изпълнението на Божията воля? “Те са по-добри от мен”
Как трябва да се молим, за да имаме успешен духовен живот и да устоим в предстоящото време на скръб? На върха само на колене!
Какво е мястото на себеотрицанието в живота на вярващия и какви са ползите от него? Човек на кръста
Как вярващият може да живее небесния живот още тук, на земята? Скрит с Христос
Има ли изказвания на Майка Тереза, на които е добре вярващите да обърнат внимание? Казано от Майка Тереза
До колко е важно приятелството с Бога? Как мога да разбера, дали Исус е мой приятел? Нарисувай лицето Му!
С какво още е свързан духовният растеж на вярващите? Как да вземаме правилни решения в живота си? Пропуснатият шанс
Как Рождество направило Бог реален за хората? Как може връзката ми с Бога да бъде реална? Напълно реален
Какво е нужно, за да получим Христовия мир? “Мир ви оставям!”
Кой е най-добрият начин любовта да бъде обяснена? Обяснение на необяснимото
Какво е решението, ако сме правили много грешки в живота си и сме загубили вяра в истинската любов? Илюзия или реалност
Как може да бъде удовлетворена нуждата ни от увереност в спасението? Появяването на Силния
Как можем да имаме истинския живот? Каква е опасността от фалшивите водачи? Живей си живота!
Къде мога да намеря сигурност в живота и сигурност по отношение на спасението ми? Имаш ли спасителна жилетка?
Какво очаква Христос от нас по отношение на жертването? Да влезеш в пламъците
Как влияят на духовното ни развитие ограниченията, които сами си налагаме? Как да се освободим от тях? Болящите ботуши
Какво представлява човешкия стремеж към слава и как Христос удовлетворява нуждите на душата? Удивеният будистки монах
В какво според Библията се изразява по-мъдрото живеене? С какво е свързано по-доброто здраве? Концертът на живота ми
Кой начин е избрал Бог, за да стане достъпен за хората? Как въплъщението Му в лицето на Исус Христос прави възможно изкуплението ни? Нали аз трябва да умра?
Кое е най-доброто решение, което можем да вземем за новата година? Кой осъществява новорождението ни? Истинската нужда
Кой ще заличи завинаги злото от света и църквата? Какво вярващите не са призовани да правят в тази връзка? Краят на мнимите индианци
Къде можем да намерим мира нужен ни да посрещаме спокойно проблемите в живота? Най-съвършената картина
Как да се избавим от завистта спрямо проспериращите нечестиви? Орел без пера
Какво отражение в живота на вярващия може да има извършването на грях от негова страна? Как може вярващият да реабилитира името си? Когато чадата на светлината ходят в тъмнина
Как да имаме разумно отношение към времето? Кой може да ни помогне за това? По-глупав от шута
Как да използваме пълноценно времето си? Какво представлява стратегията за времето “4П”? 4П – Стратегия за времето
Кои са Божиите подаръци за нас? Какъв подарък ние можем да направим на Бога? Подаръци
Какво ни разкрива за Божеството Неговото себеразкриване? Как ще се отрази това на нас и на желанието ни за молитва? Джо е вече различен
От какво се нуждаем, за да можем да издържим на изпитанията в живота ни? Еверест няма да порасне
Слуша ли Господ, когато се молим? Какво трябва да знаем за Бога и как трябва да се молим, за да имаме отговор? Затворническата килия
Кое е най-важното и правилно решение в живота? Какво ни казват за това последните 24 часа от живота на Исус Христос? Изборът на един разбойник
Какво трябва да знаем за Бога, когато не получим от Него това, което искаме? Готов ли е Бог да дава и да отговаря на молитвите ни? Ейбрахам Линкълн и твоят речник
Интересува ли се Господ от нашите нужди? Как според Библията Той ги задоволява? Напояване в Канзас
Защо не получаваме винаги отговор на молитвите си? Какво благословение носи неизпълнената молитва? Благословението на неизпълнената молитва
Как може законът да се спазва по определения от Бога начин? Как може да се спазва Божия закон, без да се изпада в законничество и формализъм? Съветът на Самбо
Кой е единият от въпросите, около които се води Великата борба между Христос и Сатана? Какво е мястото на спазването на Божия закон в края на времето? Истината под пейката
Как можем да имаме победоносен християнски живот и да бъдем герои на вярата? Герой на вярата
Каква е ролята на размишлението и на използването на волята във воденето на победоносен християнски живот? Орел, не кокошка
Как да се освободим от гнева и грешките в общуването си и да се научим да общуваме правилно с другите хора? Убиецът на Джоуи
До какво ниво в прощаването на другите трябва да достигнем? Как се постига това? Ново ниво
Как можем да имаме увереност в живота си и сигурност в спасението си? Слово и сигурност
Как трябва да гледаме на проблемите в живота си? Как те се разрешават? Скокът
Доколко са важни поученията на Исус Христос? Какво трябва да е отношението ни към тях? “Твой послушен син…”
Какво е нужно, за да влезем в небесното царство? Вратата към небесното царство
След като се обърнем към Бога, къде можем да намерим удовлетворение за душите си? “Върни ме при Себе Си!”
Каква е връзката между сигурността в спасението и посоката на живота на вярващия? Вземи си Мерцедеса!
Какво обикновено се случва със застъпниците на правдата? Как трябва да се понасят страданията за доброто и за Христовото име? Блаженство в страданията
В какво се изразява мисията ни като християни? Как можем да я изпълним успешно? Като европееца ли?
Какво представлява Божият закон? Христос премахнал ли го е или той е все още валиден? Неблагодарният войник
Какви могат да са злоупотребите с Божия закон? Кой е единственият правилен начин за спазването му? “Вземам я!”
Как да победим гнева? Как можем да спазваме правилно заповедта “Не убивай”? Милост над кравата
Как да победим греховното пожелаване? Как можем да спазваме правилно заповедите “Не прелюбодействай”, “Не кради” и “Не пожелавай”? Да отсечеш или да си отсечен
По какви начини може да се изкаже лъжа? Как можем да спазваме правилно заповедта “Не лъжесвидетелствай”? Приказка за прилепа
Как да успокояваме напрегнатата обстановка около нас? Как можем да спазваме правилно заповедта “Око за око, зъб за зъб”? Охладител за моторите
Как можем да бъдем щастливи? Как можем да спазваме правилно заповедта “Обичай ближния си както себе си”? Щастливецът
Какво представлява съвършенството в християнството? Как можем да го постигнем? Монолог в гробищата
Кой е правилният начин за даването на милостиня, молене и постене? Как можем да имаме Божието одобрение? Наместената чанта
С каква нагласа трябва да се молим на Бога? На какво ни учи молитвата “Отче наш”? Лице обърнато към теб
Какви опасности крие сребролюбието? Как да се предпазим от него? Закъснелият индианец
До какво водят безпокойствата? Как да се освободим от тях? Дървената обувка
Как гледа Господ на осъдителността? Как можем да я премахнем от живота си? Коя е истинската крадла?
Как можем да имаме живот изпълнен със Светия Дух? Каква е ролята на постоянството в молитвата? Тайната на Лорен
Какво представлява Златното правило, според което трябва да живеем? Съветът на специалиста
До колко е лесен избора за спасението? Трудно ли е да бъдем изгубени? Неизвестният цар
Как да разпознаваме фалшивите пророци? Кои са някои от условията за влизане в Божието царство? Напълно непознати
До какво води изпълняването на Божието слово при появата на трудностите в живота? До какво води неизпълняването му? Спасени от скала
Каква е надеждата, която новородените последователи на Исус Христос имат? Музика за мрачната нощ
Какво представлява началото на християнския живот? В какво се изразява воденето му след това? Начинът