Съботата

Начало/Съботата

Скачащ от радост човекЕдна от най-добре познатите характеристики на адвентистите по целия свят е практиката им да освещават съботния ден. Тя се корени в разбирането им за непроменимостта на Божия морален закон, Десетте заповеди, Четвъртата от които задължава поклонниците на живия Бог да освещават всеки седми ден на седмицата – съботата:

“Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти, защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети” (Изх. 20:8-11).

Въпреки, че съблюдаването на съботата е изискването на една морална норма отразяваща непроменимия Божий характер и засяга сътворението на света преди грехопадението (Бит. 2:1-3), адвентистите често остават неразбрани по този въпрос. Продиктуваното им от любов към Бога желание да бъдат послушни на всичките заповеди на непроменимия Му закон нерядко бива тълкувано като законничество (стремеж към оправдаване пред Бога чрез добри дела). Това обвинение е много далеч от истината.

Чрез освещаването на седмия ден събота адвентистите не само изразяват своята любов към Бога и дълбоката си признателност за всичко извършено от Него за човечеството, но и празнуват делото на Сътворението, чийто непроменим паметник е съботата. Вярното освещаване на седмия ден съгласно учението и практиката на Исус, Господаря на съботата (Марко 2:28), е едно от най-добрите лекарства за изпълнения ни със стрес и безпокойство живот и ни помага да погледнем на вечността с други очи.

Пазейки свято съботния ден адвентистите признават неспособността си да се оправдаят сами пред Бога и затова разчитат изцяло на заслугите на умрелия за тях Спасител. Така съботата се явява знак, че се оправдаваме само чрез вяра в Исус Христос. Радостното съблюдаване на това свято време е честване на Божието творческо и изкупително дело.

Тук ще намерите различни статии по въпроса за съботния ден. Кликнете върху линка на избраната от вас статия.

Кой ден Библията нарича Великден? Един непознат Великден
Вярно ли е, че в Откр. 1:10 се говори за есхатологичния ден на Бога, а не за съботата? Кой е Господният ден в Откр. 1:10?
Какво представлява теорията твърдяща, че чрез вяра в Христос е възможно съботата да се спазва всеки ден? Възможно ли е спазване на съботата всеки ден?
Каква е разликата между морална и церемониална събота и коя от тях е отпаднала със смъртта на Христос? Морална и церемониална събота
Била ли е позната съботата на патриарсите преди прогласяването й на планината Синай? Съботата преди Синай
Как разбирането на същността на съботата помага за нейното освещаване? В какво се изразява подготовката за освещаването на съботата? Освещаване на съботата – I
Как на практика трябва да бъде освещавана съботата? Какво ни учи примера на Исус Христос за освещаването на седмия ден? Освещаване на съботата – II
Вярно ли е, че освещаването на съботата е най-ниското ниво на духовност и води до недостатъчен християнски живот в останалите дни? Какво е значението на съботата за духовността и освещението на вярващия? Съботата и духовността
Може ли Теорията за лунарната събота да бъде доказана чрез Библията? Обвързано ли е спазването на съботата с лунния цикъл? Лунарните съботи
Какво е било отношението на Исус Христос към съботния ден? Отхвърлил ли го е или го е одобрил по време на земното Си служене? Съботата и Христос
Какво е било отношението на апостолите на Исус Христос и ранните християни към съботния ден? Отхвърляли ли са го или са го одобрявали и освещавали? Съботата и апостолите
Какво е било отношението на Исус Христос към неделята? Вярно ли е, че я е определил като ден за освещение в Новия завет вместо съботата? Христос и неделята
Какво е било отношението на апостолите на Исус Христос и ранните християни към неделята? Освещавали ли са я вместо съботата? Апостолите и неделята
От кога християните са започнали да почитат неделята вместо съботата? Как е станала промяната на съботния ден? Промяна на съботата
Загубвало ли се е знанието за съботния ден и освещаването му през вековете? Имало ли е промяна на календара? Ще се освещава ли съботата във вечността? Съботата през вековете
За пазенето на кой ден се говори в Римл. 14:5, 6 – за седмичната събота или за сянковите? Пазене на ден за Господа