Дебатът във връзка с мястото на Божия закон в опитността на последователя на Христос едва ли някога ще приключи. Интересното е, че независимо какво някой вярва относно валидността на Божия закон в Новия завет, всеки се съгласява с моралните принципи разкрити в него. Само една от заповедите му предизвиква опозиция – четвъртата заповед, която задължава поклонниците на живия Бог да освещават всеки седми ден на седмицата – съботата:

„Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети“ (Изх. 20:8-11).

И въпреки че като намираща се в сърцето на Божия закон няма логика да се очаква отменяне на съботната заповед в Новия завет, именно това е, което много християни вярват. И точно тук адвентистите от седмия ден заемат позиция на последователност – че съблюдаването на всички заповеди на Божия закон, включително четвъртата, трябва да представлява живота на спасения чрез вяра последовател на Исус Христос.

Нещо повече. Тройната ангелска вест, в която адвентистите откриват своята мисия и идентичност, изрично засяга въпроса за поклонението на небесния Бог в съботния ден:

„И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори“ (Откр. 14:6, 7).

Първият от трите ангела символизиращи Църквата на адвентистите от седмия ден призовава целия свят да се поклони на „Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори“. Това е съвсем ясен призив за освещаване на съботата, която е паметник на сътворението. Освещаването на съботния ден и прогласяването на нейната валидност за всички християни са се превърнали в някои от най-добре познатите характеристики на адвентистите по целия свят.

Макар и съблюдаването на съботата да следва изискването на една морална норма отразяваща непроменимия Божий характер (Мал. 3:6) и засяга сътворението на света преди грехопадението (Бит. 2:1-3), адвентистите често остават неразбрани по този въпрос. Продиктуваното им от любов към Бога желание да бъдат послушни на всичките заповеди на непроменимия Му закон нерядко бива тълкувано като законничество (стремеж към оправдаване пред Бога чрез вършене на добри дела). Това обвинение е много далеч от истината. Чрез освещаването на седмия ден събота адвентистите не само изразяват своята любов към Бога и дълбоката си признателност за всичко извършено от Него за човечеството, но и празнуват делото на сътворението, чийто непроменим паметник е съботата. Вярното освещаване на седмия ден съгласно учението и практиката на Исус, Господаря на съботата (Марк 2:28), е едно от най-добрите лекарства за изпълнения ни със стрес и безпокойство живот и ни помага да погледнем на вечността с други очи.

Пазейки свято съботния ден адвентистите признават неспособността си да се оправдаят сами пред Бога и затова разчитат изцяло на заслугите на умрелия за тях Спасител. Така съботата се явява знак, че се оправдаваме само чрез вяра в Исус Христос. Радостното съблюдаване на това свято време е честване на Божието творческо и изкупително дело.

Предвид почти повсеместното отричане на валидността на съботата и предвид нейното ключово място в събитията на последното време описани в книгата Откровение, адвентистите открояват въпроса за съботата като отделно учение, което те държат. На сайта Адвентисимо разглеждаме различните дискусии във връзка с това учение.

Била ли е позната съботата на патриарсите преди прогласяването й на планината Синай?Съботата преди Синай
Каква е разликата между морална и церемониална събота? Коя от тях е отпаднала със смъртта на Христос?Морална и церемониална събота
Кой ден Библията нарича „велик ден“?Един непознат Великден
Какво било отношението на Исус Христос към съботния ден? Отхвърлил ли го е или го е одобрил по време на земното Си служене?Съботата и Христос
Какво било отношението на апостолите на Исус Христос и на ранните християни към съботния ден? Отхвърляли ли са го или са го одобрявали и освещавали?Съботата и апостолите
За кой ден се говори в Откр. 1:10 – за есхатологичния ден на Бога, за неделята или за съботата?Кой е Господният ден в Откр. 1:10?
Какво е било отношението на Исус Христос към неделята? Вярно ли е, че я е определил като ден за освещение в Новия завет вместо съботата?Христос и неделята
Какво е било отношението на апостолите на Исус Христос и ранните християни към неделята? Освещавали ли са я вместо съботата?Апостолите и неделята
От кога християните са започнали да почитат неделята вместо съботата? Как е станала промяната на съботния ден?Промяна на съботата
Загубвало ли се е знанието за съботния ден и освещаването му през вековете? Имало ли е промяна на календара? Ще се освещава ли съботата във вечността?Съботата през вековете
Вярно ли е, че освещаването на съботата е най-ниското ниво на духовност и води до недостатъчен християнски живот в останалите дни? Какво е значението на съботата за духовността и освещението на вярващия?Съботата и духовността
За пазенето на кой ден се говори в Римл. 14:5, 6 – за седмичните съботи или за церемониалните?Пазене на ден за Господа
Какво представлява теорията твърдяща, че чрез вяра в Христос е възможно съботата да се спазва всеки ден? Автентична ли е тази теория?Възможно ли е спазване на съботата всеки ден?
Може ли Теорията за лунарната събота да бъде доказана чрез Библията? Обвързано ли е спазването на съботата с лунния цикъл?Лунарните съботи
Как разбирането на същността на съботата помага за нейното освещаване? В какво се изразява подготовката за освещаването на съботата?Освещаване на съботата – I
Как на практика трябва да бъде освещавана съботата? Какво ни учи примерът на Исус Христос за освещаването на седмия ден?Освещаване на съботата – II