Отхвърлена ли е Лаодикия от Бога? Част I

Начало/Откровението/Отхвърлена ли е Лаодикия от Бога? Част I

Кранчета за топла и студена водаСред много от протестантските църкви може да се чуе едно име, което повече или по-малко кара вярващите да се притесняват. Не, това не е името Сатана, въпреки че определено всеки трябва да бъде нащрек, когато той е наблизо. Става дума за името Лаодикия. Зад това красиво име се крие една малоазийска църква, към която апостол Йоан изпратил специална вест от името на Исус в книгата Откровение. И тази вест е доста стряскаща, разтърсваща и изобличаваща!

Добре, но какво общо има вестта към тази църква със съвременните християни? Тъй като Лаодикия е последна от седемте малоазийски църкви, към които Йоан пише, тя като че ли описва състоянието на Христовата църква точно преди края на всичко, т.е. нашето време. Това описание обаче е доста смущаващо и затова не всеки християнин иска да приеме, че тя се отнася за него и за църквата му. Въпросът обаче е, че ако се вгледаме по-задълбочено в състояните на християнските общества днес, ще видим, че те наистина отговарят на това описание – независимо дали си го признават или не.

Името Лаодикия е не само добре познато на всички адвентисти, но вестта към тази църква е вестта, която може би най-често се отправя от амвоните на адвентистите. Почти от самото начало на съществуването си Църквата на адвентистите от седмия ден припознава себе си в Лаодикийската църква от Откровението. В огромната част от историята си адвентистите не са се страхували да сложат пръст в раната, да видят себе си в тази църква и да признаят, че вестта в нея е тяхната най-голяма нужда. Затова разбирането на тази вест е ключово във формирането на отношението ни към Адвентната църква днес.

Наскоро се появи теория, която твърди, че чрез вестта към Лаодикия Господ всъщност иска да каже, че е отхвърлил или най-малкото скоро ще отхвърли Адвентната църква. Тъй като тази интерпретация касае само адвентистите, за целите на тази статия оттук нататък под името “Лаодикия” ще разбираме само Църквата на адвентистите от седмия ден. Въпреки че категорично можем да кажем, че тази вест е актуална за всяка съвременна църква, в тази статия ще приемем, че се отнася само за адвентистите от седмия ден. Нека да видим, дали наистина чрез вестта към Лаодикия може да се докаже, че Господ е отхвърлил или скоро ще отхвърли Адвентната църква. Да се опитаме да разберем, какво всъщност казва Исус в тази вест.

1. Вестта към Лаодикия.

Тъй като във фокуса на вниманието ни ще бъде вестта към Лаодикия, нека да я представим още от самото начало:

“До ангела на Лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите” (Откр. 3:14-22).

Както виждаме, вестта към Лаодикия е много силна и укорителна, но също така тя има невероятно насърчаващ край. Наистина си струва да обърнем по-задълбочено внимание на тази вест и на новопоявилата се теория в нейното интерпретиране.

2. Разбиране на вестите към седемте малоазийски църкви.

Няколко са особеностите, които трябва да имаме предвид, когато тълкуваме вестта към Лаодикия.

Например винаги когато започваме да тълкуваме Откровението, където се намира вестта към Лаодикия, трябва да се съобразяваме с вида литература на тази книга. По-голямата част от Откровението е апокалиптична литература – апокалиптични видения и символи, които се намират от гл. 4 до средата на гл. 22. Тази апокалиптична част обаче е обградена от друг вид литература – писмо. Така да се каже, апокалиптичната част на Откровението е обградена от една писмена (от “писмо”) рамка – гл. 1-3 в началото и последната част на гл. 22 в края.

Вестта към църквата в Лаодикия е последната от вестите към седемте малоазийски църкви, които се намират именно в тази писмена рамка на Откровението. Това означава, че макар и съдържаща символи тази част от Откровението не е богата на апокалиптична символика както апокалиптичната й част. Вестите към седемте църкви имат по-скоро характера послания, в които има някакъв символизъм. По своя стил те наподобяват класическите пророчества, а не апокалиптичните.

За да разберем вестта към Лаодикия правилно, трябва да имаме представа от вестите към седемте църкви като цяло. Адвентистите от седмия ден разбират тези вести така:

1) Това са вести към седем църкви от Мала Азия, които по времето на Йоан са имали проблеми и първоначалното приложение на вестите е точно към тях.

Тъй като се посочват конкретни църкви от конкретни места и се описват специфични техни характеристики и проблеми, първата стъпка от всяко тълкувание на тази част от Откровението изисква тези вести да се приемат като вести към буквални, конкретни, съществуващи в миналото църкви. Всякакъв опит за приложение на тези вести по-нататък трябва да се съобрази с това и да започне от тук.

2) Всяка от тези вести е приложима за хора и църкви от всички векове дотолкова, доколкото те имат сходни проблеми.

Независимо че тези вести описват частните случаи на няколко малоазиийски църкви от I-ви век, те са приложими като ръководство и утеха на всеки вярващ и всяка църква от новозаветно време, стига проблемите на тези вярващи и църкви да са сходни с проблемите на седемте малоазиийски църкви. Този принцип е валиден за тълкуването на всички части на Писанието.

3) Седемте църкви представят символично историята на християнската църква от времето на Ранната църква до края.

Някои от особеностите на тези седем малоазийски църкви правят впечатление. Първо, повечето от тези църкви не са били значителни християнски центрове през I-ви век с ключова позиция относно мисията на Ранната църква. Човек с основание би попитал: “Защо точно към тези църкви се отправят вести в една толкова важна за християнството книга? Нима не е имало и други църкви с по-големи проблеми, които да са се нуждаели много повече от подобни вести?” Явно, че зад изборът на тези църкви трябва да стоят и други съображения. Макар и не особено значителни тези местни църкви вероятно имат проблеми, които могат да намерят по-широко приложение.

Освен това бройката на църквите е седем – едно ключово за книгата Откровение число говорещо за пълнота, завършеност. Това значи, че тук трябва да има нещо повече от просто едни вести към няколко църкви от I-ви век.

Също така, ако направим опит да обобщим историята на християнството от времето на Исус до сега, ще видим, че църквата е минала през периоди много сходни на описанието на тези седем църкви.

Така че имайки предвид всичко това не е трудно да приемем, че седемте църкви символизират историята на християнската църква от нейното начало до самият й край, а вестите към тези църкви представляват Божията гледна точка за това, какво се случва с Неговата църква, какви са проблемите й и какво е тяхното решение.

Тъй като вестите към седемте църкви са в писмената част на Откровението, те носят характеристиките на класическите пророчества. А две от техните най-важни характеристики са, че те могат да бъдат условни и че могат да имат повече от едно изпълнение. Затова второто приложение на тези вести към периоди от християнската история е напълно приемливо.

Тъй като най-големите въпроси са към църквата в Лаодикия и то в нейното символично значение като последна фаза от християнската история, в тази статия ще се спрем само на тази църква. Когато правим това обаче, не трябва да губим от погледа си историческата ситуация – проблемът на църквата в Лаодикия от I-ви век.

3. Твърдения, че Лаодикия е отхвърлена от Бога.

Няколко са аргументите, които критиците на Адвентната църква напоследък използват, за да докажат чрез вестта към Лаодикия, че тя е отхвърлена от Бога. Затова разглеждайки аргументите им е важно да разберем, с какво се характеризира църквата Лаодикия и вестта към тази църква и какво може да бъде вярно за нея и кое е недопустимо.

1) Личният елемент във вестта към Лаодикия.

Един от най-често използваните аргументи целящи да докажат, че Господ е отхвърлил Лаодикия (т.е. Адвентната църква) като организация и че Той вече действа само с отделни личности, е личният елемент, който се появява във вестта към Лаодикия:

“Ако чуе някой гласа Ми…” (Откр. 3:20).

Твърди се, че понеже Верният Свидетел се обръща лично към някого (в ед. ч.), това автоматично означава, че Господ е отхвърлил Адвентната църква като организация и институция. Дали това е така?

А) Това, че вестите към Лаодикия стават персонални, не може автоматично да означава, че се изключва видимата страна на църквата – нейната институция и организация и да означава, че Господ вече не работи с една организация. Колкото означава едното, толкова означава и другото.

Личният елемент говори за интимност. Там, където има интимност между Исус и мен, дори и да има общество, то е оставено в сянка (това не означава, че го няма, а че е в сянка) – има само Господ и мен. Така че моето интимно общение с Бога не отхвърля нуждата и наличието на организиран Божий народ.

Всъщност интимната връзка с Бога е нужда валидна за всяко време, за всеки вярващ, за всяка епоха и затова появяването на личния елемент в тази вест по никакъв начин не доказва отхвърлянето на църковната организация. Просто разкрива една голяма нужда на вярващите от последното време. Какъв е проблемът на Бог да търси интимно общение с всяко от децата Си и да се обръща лично към него в рамките на една църковна организация? Да не би съпричастността към една църковна организация автоматично да означава невъзможност за лична връзка с Бога? Този, който счита, че съществуването на личен елемент в тази вест означава отхвърляне на организацията, трябва да докаже, че личното общение с Бога и организираната църква са несъвместими.

Така че използването на личен елемент в тази вест означава, колкото отхвърляне на църковната организация, толкова и запазването й. Личният елемент изобщо не засяга църковната организация. Затова е личен елемент.

Б) Вероятна причина за използването на личен елемент в тази вест може да е и факта, че вестите, които Исус отправя към църквите, са всъщност адресирани до ангелите на седемте църкви. Всяка църква има свой ангел, към който Исус се обръща.

Интересното в случая е, че макар и да са Негови, Исус не се обръща директно към всяка от църквите, а към ангелите на тези църкви. А тези ангели винаги се идентифицират с цялата църква, която представляват. Това го виждаме още от самото начало:

“До ангела на Ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника: Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли (а не са) и си ги намерил лъжливи; и имаш търпение, и за Моето име си издържал, и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си от къде си изпаднал и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш” (Откр. 2:1-5).

Тук Исус се обръща към ангела на Ефеската църква, но може ли един истински ангел да бъде похвален, че не се е уморил или още повече да бъде изобличаван, че е оставил първата си любов и че трябва да се покае? Тези изказвания имат смисъл, само ако тук ангелът бива идентифициран с една цяла църква. И виждаме личния елемент, който се използва – Исус се обръща към ангела в ед. ч., “ти”: “ти” не си се уморил, “ти” си оставил първата си любов, “ти” трябва да се покаеш, въпреки че съвсем ясно се визира цялата църква.

Следователно, още от самото начало виждаме да се налага личния елемент в обръщението на Исус към църквите. Това обаче означава ли, че Той не се интересува от църквата като организация, а само от отделните вярващи като индивиди, които като че не са събрани заедно в организация?

Подобен личен елемент на обръщение откриваме и при всяка една от другите църкви. Нещо повече. Има доказателства, че личното обръщение (в ед. ч.) всъщност е обръщение към всички, към цялата църква:

1) Откр. 2:10:

“Не бой се от това, което скоро ще пострадаш.” – ед. ч.

“Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб десет дни.” – мн. ч.

“Бъди верен до смърт и Аз ще ти дам венеца на живота.” – ед. ч.

Тук виждаме едно съвсем свободно преминаване от обръщение към една личност (в ед. ч.) към обръщение към няколко личности (в мн. ч.) и после пак обръщение към един (в ед. ч.)

2) Откр. 2:14, 15:

“Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на ония, учението на николаитите.”

“Затова покай се.” – ед. ч.

“А ако не, ще дойда при теб скоро” – ед. ч.

“и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата Ми.” – мн. ч.

Защо той (единия) трябва да се покайва, ако те (няколкото) държат една ерес? Тук отново имаме смесване на личното обръщение с многото хора.

Така че съществуването на личен елемент във вестта към Лаодикия по никакъв начин не доказва, че Адвентната църква е отхвърлена като църква и институция.

2) Липса на похвали към Лаодикия.

Друг аргумент, който се използва, за да се докаже, че Лаодикия е отхвърлена, е че към тази църква няма похвали за разлика от всички останали.

Всъщност, това не е точно така. Освен Лаодикия има още една църква, към която няма похвали – Сардис. Това, че за нея се казва, че там имало няколко човека, които не са се осквернили (Откр. 3:4), не е похвала към църквата. Похвалата във вестите към седемте църкви винаги е включена във формулата, с която вестта започва: “Зная твоите дела” или само “Зная” последвани от нещо положително. Това липсва при Сардис. Така че Лаодикия не е единствената църква без похвала.

Ако липсата на похвала означава, че Господ не благоволи в Адвентната църква и я отхвърля, тогава какво да кажем за Пергам, към която има похвали, но символизира отстъплението на християнството в Ранното Средновековие? Или какво да кажем за Тиатир, към която също има похвали, но символизира Католицизма от Средновековието? Да не би съвременната Лаодикия (т.е. Адвентната църква) да е в по-лошо състояние от правещата компромиси с езичеството църква от Ранното Средновековие или от жестокия Католицизъм през Средновековието? Затова липсата на похвала към Лаодикия по никакъв начин не означава, че Адвентната църква има само Божието неодобрение и е отпаднала.

4. Църквата е изобличена за духовното си състояние, не за теологията си.

Хората, които са избрали да критикуват Адвентната църква чрез вестта към Лаодикия, пропускат нещо много важно в тази вест. Когато прилагаме вестта към Лаодикия към съвременната църква (т.е. към Адвентната църква), винаги трябва да изхождаме от конкретния проблем на историческата църква в Лаодикия – нещо, което поддръжниците на разглежданата теория не правят.

Лаодикия е най-големият от трите града на долината Ликус (другите два града са Йераполис и Колос – Кол. 4:13). Лаодикия бил известен със своето медицинско училище и производството на мехлем за очи (колурий), а водите в този район били с различна температура. Освен това градът бил известен и с износа на черна вълна и производството на дрехи, а като израз на престиж и богатство било носенето на черни дрехи.

Една от основните характеристики на града била голямото му богатство и сложна банкова система. Можем да придобием някакви впечатления за това от един фрапиращ случай. Градът бил пострадал тежко от голямо земетресение през 61 г.сл.Хр. Рим предложил финансова помощ за възстановяването на града, но лаодикийците отказали да я приемат, защото те били достатъчно богати сами да си възстановят града.

Изхождайки от ситуацията през I-ви век виждаме, че проблемът на Лаодикия е чувството й за самодостатъчност. Истинските нужди, както на историческата църква, така и на съвременната, са: вяра действаща чрез любов, Христовата правда и пълнотата на Светия Дух (Откр. 3:18).

Забележете, че тук няма изобличение по отношение на теологията на църквата, а само по отношение на практичното християнско живеене. За разлика от църквите в Пергам и Тиатир, които имат теологични проблеми. Следователно, ако вярваме, че Лаодикия символизира Адвентната църква, не би трябвало да търсим проблеми в теологията й, а във всекидневното живеене на адвентистите като християни – нещо, което адвентистите никога не са отричали. Напротив.

Щом като според вестта към Лаодикия тази църква няма проблем с теологията си, значи няма основание да се нападат ученията на Адвентната църква.

Адвентната църква никога не се е страхувала да определи себе си с едно тежко описание като това на църквата Лаодикия. Въпреки това библейските доказателства сочат, че новопоявилата се теория твърдяща, че вестта към Лаодикия означава, че Господ е отхвърлил Адвентната църква, е неоснователна.

Прочетете и статията Отхвърлена ли е Лаодикия от Бога? Част II, където ще видите и другите твърдения на тази новопоявила се теория и ще разберете, доколко основателни са.

1
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Борислав Великов

Здравей!Радвам се че има кой да се рови и сигнализира за този проблем.За съжаление моите наблюдения се препокриват с коментара.Единици от църквата дават пример за подръжание на Христос, но така е било винаги в цялата история на библията.Можем само да се насърчаваме един друг и колкото можем по често да се събираме за да изучаваме словото.Аз съм отскоро в църквата и все още съм на течна храна.Виждам трудност в скъсяването на дистанция с някои от братята си и само с молитва можем да намерим път един към друг.Много често допускам грешки в комуникацията и отношението си към хората което ме… Още »