Кой е Антихристът от Откровението? Част III

Начало/Откровението/Кой е Антихристът от Откровението? Част III

Обърнат кръст в кръвНе са много въпросите, които биха предизвикали любопитство, задържали човешкия интерес, причинили дълбок страх или разпалили гореща дискусия за дълго време. Всичко омръзва бързо. Един от малкото, които са винаги интересни и актуални, е въпросът за Антихриста.

От статиите Кой е Антихристът от Откровението? Част I и Кой е Антихристът от Откровението? Част II разбрахме, че според Новия завет Антихристът е една религиозна сила носеща на себе си покривалото на християнството. Протестантските реформатори от средновековието смело заявявали, че това е папството. Едно по-детайлно изследване на въпроса показва, че все още имаме всички основания да идентифицираме именно него като Антихриста.

Когато четем обаче описанието на дейността му в последното време, както е дадена в книгата Откровение, виждаме, че след появяването на Антихриста се появява още един звяр, който излиза от земята и който му помага в подчиняването на света. От правилното идентифициране на тази сила ще можем да научим нещо повече за самия Антихрист, както и за предстоящата последна криза. Затова за нас е от изключително значение да знаем, коя сила е представена чрез този звяр от земята.

1. Звярът от земята.

Проследявайки гонението, на което Христовата църква е подложена още от самото си основаване, вниманието на Йоан е насочено към последното време, когато змеят (Сатана) ще излее целия си гняв върху народа на остатъка (Откр. 12:17). За тази цел той си осигурява сътрудници, с които да може по-лесно да сломи Божия народ. Йоан бива отнесен на морския пясък, на границата между морето и земята. Тогава вижда появяването на първия помощник на Сатана, който се появява във вид на звяр излизащ от водата – Антихристът. Стоейки все още на морския пясък, на границата между морето и земята, апостол Йоан вижда и втори звяр, който също ще има за цел да сътрудничи на змея в борбата му срещу верния остатък. Този път обаче звярът не излиза от морето, а от неговия антипод – земята:

“И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения, дотам щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест” (Откр. 13:11-18).

На пророческата сцена се появява една нова фигура, чиято крайна цел ще бъде унищожението на верния остатък. Задачата на този звяр обаче е да прокарва по целия свят политиката на звяра от морето. Звярът от морето, Антихристът, е възвърнал ролята си в света и раната му е оздравяла, но той не е някакъв нов играч на световната сцена. Той има минало, което е доста дискредитиращо. Затова предпочита да остане в сянка, да дърпа конците задкулисно и да остави един друг звяр да прокарва намеренията му по света. Точно това е ролята на звяра от земята. Той използва законови и икономически принуди и дори чудеса, за да осъществи намеренията си. Виждаме, че звярът от земята действа по различни фронтове, но това не бива да ни обърква в идентифицирането му, защото все пак той е представен като звяр, а в символичното библейско пророчество звярът представлява някаква организирана сила – царство или нация.

Интересно е да се отбележи, кога точно се появява звярът от земята:

“Ако някой завежда в плен и той в плен ще отиде, ако някой убива със сабя и той трябва от сабя да бъде убит. Тук е нужно търпението и вярата на светиите. И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки, а говореше като змей” (Откр. 13:10, 11).

Описанието на появяването на звяра от земята започва точно тогава, когато се посочва нанасянето на смъртоносната рана на звяра от морето. Тогава, когато звярът от морето бива ранен и унижен в края на символичния период от 42 месеца, се появява една нова сила в друга част от планетата, която в началото е трябвало да бъде много безобидна (все пак описана е, че има агнешки рога). До този момент зверовете в апокалиптичната литература се появяват от водата (Дан. 7:2, 3; Откр. 13:1), което недвусмислено говори за гъсто населени територии (Откр. 17:15). Стоящият на границата между морето и земята Йоан вижда нещо ново за апокалиптичните видения – един звяр се появява от земята, противоположността на морето. Това очевидно трябва да означава територии, които не са гъсто населени, някаква нова земя. Щом като звярът от морето не може да е никой друг освен папството, раната която той получава, трябва да се отнася за съкрушителния удар, който Католическата църква получава в края на XVIII век. Това трябва да е времето, в което да се появи звярът от земята – нова сила от една нова, слабо населена земя, която ще придобие световно влияние и ще бъде един от основните играчи на последното време. Коя е тя? Правилно се досетихте – САЩ!

Чрез много образен език пророчеството ни представя силата, която ще въведе целият свят в криза заради желанието й да прокарва политиката на звяра от морето. Тя започва безобидно изповядвайки демократични и християнски ценности, но в края започва да говори като змей превръщайки репресиите и принудата като част от своята политика.

Но това не е всичко. Тази сила извършва чудеса, с които мами хората. Това ни напомня за фалшивите пророци, за които Исус предупредил, че ще се появят преди Пришествието Му:

“Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос или: Тука, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните” (Матей 24:23, 24).

Тези, които заблуждават преди Второто пришествие на Исус и то толкова силно, че има опасност и Христовите избрани да се подведат, са фалшивите пророци, които правят чудеса – също както звярът от земята. Нищо чудно, че по-нататък в Откровението той е наречен лъжепророк (Откр. 19:20; 16:13, 14).

Фактът, че този звяр обслужва интересите на звяра от морето – Антихристът, за който разбрахме, че е една религиозна сила – означава, че и при звяра от земята ще имаме привидна религиозност и християнска мантия. Този звяр мами чрез лъжливи знамения, поради което е наречен лъжепророк. Явно тук трябва да става дума за нация, която не скрива своята християнска принадлежност и където извършването на чудеса в Христовото име е нещо характерно. И в тази особеност можем да видим САЩ, западната държава изтъкваща нейното християнско наследство и в която са намерили почва безброй харизматични групи правещи чудеса в името на Исус.

Следвайки насоките, които пророчеството ни дава, трябва да очакваме САЩ да отстъпят от своите демократични ценности и да използват цялото си влияние и мощ по света, за да прокарат политиката на Ватикана – един Нов световен ред. Важна роля в това ще имат консервативните евангелски групи в САЩ, които освен че оказват натиск върху политиката на страната, си служат и с извършването на чудеса и имат милиони поддръжници.

Макар и определени части от това пророчество да са все още в бъдещето, вече можем да видим известно отстъпване на САЩ по отношение човешките права и демократичността. Това е видно от начина, по който Щатите водят своята външна политика (а и вътрешната) и гарантират сигурността и просперитета на държавата си.

За да бъде разбрана правилно, фигурата на звяра от земята трябва да бъде разглеждана в нейния исторически контекст, както и в контекста на фигурата на Антихриста. Това от своя страна помага по-добре да бъде разбрана дейността на Антихриста в последното време. Така както сме сигурни, че Антихристът е папството, така можем да бъдем сигурни и че звярът от земята представлява САЩ.

2. Поява на идеята за безбожния Антихрист.

Разбирането, че Антихристът е безбожно същество, което ще завладее света, е популярно сред консервативните евангелски общества, които считат себе си за протестанти и носители на реформаторската идея. Сигурно обаче ще останат много учудени като разберат, че това не е протестантско учение и ще бъдат още по-учудени като разберат, от къде всъщност се е появила идеята за този Антихрист.

Фигурата на Антихриста започнала да предизвиква голям интерес през XVI в., когато Мартин Лутер и другите реформатори посочили папството като изпълнение на това пророчество. Реформаторите вярвали, че именно Католическата църква представлява отстъплението в християнството седящо в храма на църквата и стремящо се да контролира съвестта на всички вярващи действайки от Божието име (2 Сол. 2:1-8). Затова към края на XVI век Католическата църква е била сериозно загрижена, как да се неутрализира Реформацията и да се отклони вниманието от нея относно тълкуванията на Лутер за Антихриста. На помощ на църквата се притекъл един испански йезуит, който знаел много добре, че промяната на метода неизбежно води до промяна на заключенията. Към края на живота си Франциско Рибера (1537-1591) публикувал коментар на книгата Откровение от 500 страници озаглавен In Sacrum Beati Ioannis Apostoli, Evangelistiae Apocalypsin Commentarij. Той виждал в първите няколко глави на Откровението древния Рим, но вярвал, че по-голямата част от пророчествата ще се изпълнят в един кратък период от три години и половина в края на християнската ера. В това кратко време един антихрист (една личност според Рибера) ще построи отново храма в Ерусалим, ще отхвърли Христос и ще забрани християнството. Този антихрист ще бъде възприет от евреите като бог и ще завладее света. И така началото на футуристичната школа в тълкуването на апокалиптичните пророчества било поставено. Този подход в тълкуването на Откровението бил единият от начините да се отвърне на твърденията на протестантизма за значението на апокалиптичните символи за антихриста и така фокусът на пророчеството бил отклонен от настоящето към далечното бъдеще. Това била Контра-реформацията на Католическата църква. Затова и кардинал Робърт Белармин, ревностен последовател на Франциско Рибера, който написал тритомника “Спорове”, за да се противопостави на Реформацията, станал известен сред католиците като “най-големия противник на протестантските църкви”.

Разбира се, протестантите отхвърлили римокатолическия футуризъм. От 25 известни писатели-реформатори през втората половина на XVII в. нито един не отричал, че папството е Антихристът. Какво обаче се случило след това?

В началото на XIX век служителят в Шотландската църква Едуард Ървинг бил заинтересован от учението за Второто пришествие на Исус, но… приел футуризмът на Рибера. Той дори превел книга написана от испански мисионер-йезуит. В резултат от проповедите на Ървинг англиканецът от ирландски произход Джон Нелсън Дарби от църквата “Плимутски братя” в Англия също приел футуризма на Рибера. Той бил много енергичен и разпространявал йезуитския футуризъм не само в Европа, но дори и в Съединените щати. След смъртта на Дарби друга личност продължила с популяризирането на футуризма – С. И. Скофийлд. През 1909 г. той съставил помощни бележки към справочна Библия “Скофийлд”, която остава много популярна и до наши дни. След 1970 г. милиони протестанти били убедени във футуристките учения за Антихриста чрез бестселъра на Хал Линзи “Загиналата велика планета Земя” и днес футуризмът е основният възглед на повечето консервативни евангелски църкви и фундаменталистки групировки.

По този начин векове след Протестантската реформация Контра-реформацията на Рим имаща за цел да отклони от папството приложението на апокалиптичните пророчества правено от реформаторите, най-после се увенчала с голям успех. Футуристичната система на тълкуване, както днес функционира, изчиства християнската ера от някакво пророческо значение премествайки изпълнението на по-голямата част от пророчествата на Откровението (в определен смисъл – и тези на Даниил) до края на времето. Антихристът вече не е папството, а една безбожна сила, която тепърва предстои да се появи. Това, което папството е правило в миналото, вече не е толкова важно, защото Антихристът, който ще дойде, ще бъде враг на всички християни без значение, към коя деноминация принадлежат.

Този невероятен обрат в позициите на протестантите по отношение на личността на Антихриста е доста смущаващ. Струва си да попитаме: Защо протестантските църкви приемат безкритично нелогичното йезуитско учение за Антихриста, чиято цел не била откриването на истината за кризата на последното време, а отклоняването на вниманието от папството? Наистина ли консервативните евангелски общества стоят верни на реформаторската идея? Може би все пак средновековните реформатори са открили нещо, което днес техните последователи пренебрегват. А това може да е фатално в посрещането на последната криза.

Специална роля в последния конфликт се очаква да имат и САЩ като помощници на Антихриста. Важно е да се знае и как точно футуристкото учение за безбожния Антихрист се е вмъкнало в църквата.

20
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

11 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Здравей нет

Много добра статия браво…. да наистина Часът е 23:59
малко време остава за спасеение така че братко пиши за смело .

Казва се също, че християнския свят Западна Европа и САЩ ще отегли подкрепата си за Израел и това е факт ….
Всички ще застанат против тях но знам КОЙ ще бъде откъм тях :)

Работа е малко ” който има уши ДА слуша”

защотко

А може ли някаква статия да бъде написана от автора в този сайт относно претеризма ,много се говори и за него …че ще е опасно учение особено атакуващо изследователния съд така е…,(антиох епифан IVи тнт ) то това са двата меча на “антихриста” футиризъм за едни претеризъм за други и смеска …Въпреки че има статия(и) за Изследователния съд и се разглежда историческия подход ако е възможно все пак нещо за претеризма,как се появил ..история ,слабост при него заблуждения ,оборването му…

стамен кривошиев

Ники, как точно си представяш САЩ и Ватикана като играчи на последното време? За това,че ще има неделен закон и че този закон ще бъде приет първо в САЩ, а после и в целия свят, е ясно. Но, що се отнася до взаимоотношенията между САЩ и Ватикана, как точно виждаш тяхното сътрудничество- като сътрудничество на политическо ниво, като някакъв акт на организационно единство между католици и протестанти, или като проява на единство на идейно ниво /изява на едни и същи идеи и принципи/, в резултат на определени обстоятелства? А ролята на Европа как точно си я представяш? Това е интересен… Още »

Apostol

Чисти Адвентни ГЛУПОСТИ!
Ники не се излагай – с такава защита – Адвентната теология няма нужда от нападения! Тя сама ще си рухне!

Apostol

Как с Библията ще докажеш, че звярът от морето в Откровение 13гл. е папството?! А още – че звярът с агнешките рога, които излиза от земята, вършещ чудеса за да измами живеещите по земята – че е САЩ! НЕ МОЖЕШ! ТОВА Е БИБЛЕЙСКИ НЕДОКАЗУЕМО! В Библията морето е символ на езическите народи, а земята винаги е земята на славата – Израел. Папството и САЩ като тълкувания на зверовете в Откровение 13гл. са дадени за пръв път от Адвентния пастор Дж. Андрюз (доколкото на мен е известно) и са били възприети до днес като непоклатими шаблони в Адвентната църква. Но прав… Още »

стамен кривошиев

@Apostol, Имам в библиотеката си една книга, която много обичам. Не защото авторът й е адвентист. Аз чета и доста неадвентни автори. Но тази книга ми е една от любимите. Книгата носи заглавието „Бог казва, но аз мисля”. Ето един цитат от нея: „Веднъж запитали един човек в какво вярва и той отговорил: -Вярвам в онова, в което вярва и моята църква. След това го запитали в какво вярва църквата му и той казал: -Църквата вярва в това, в което вярвам и аз. -Е, добре- казали те- в какво вярвате ти и църквата ти? -Вярваме в едно и също нещо.… Още »

стамен кривошиев

Apostol: “Звярът от Откровение 11:7 се появява отново в глава 13:1-10 и, макар че има смъртоносна рана (получена на Голгота), той възкръсва за живот чрез сатанинската власт на втория звяр. Образът, който се получава, е лъжлива църква – фалшива религиозна система. Това ще е крайната, заключителната, проява на „мерзостта на запустението”, предсказана от Христос.” Стамен: Би ли обяснил, какво точно имаш пред вид като казваш, че звярът от Откр.11:7 се появява отново в глава 13:1-10? Сигурно имаш идея, кой точно е този звяр, след като мислиш, че е същият, получил смъртоносната рана на Голгота. За кой звяр трябва да разбираме,… Още »

стамен кривошиев

Ники Димов: “Съвсем доказан и признат факт е, че рухването на комунизма се дължи именно на взаимодействието между ЦРУ и Ватикана. Така че много неща са възможни.” Стамен Кривошиев: Няма как това да е доказан и признат факт. Едно изказване на Роналд Рейгън, или Михаил Горбачов не е доказателство. Пък и те самите едва ли знаят за какво точно става дума. За мен, комунизмът беше не само и не толкова една тоталитарна система. От Божия г.т. това беше система, създадена от дявола, явяваща се най-вече пречка за разпространението на знанието за истинския Бог. В това беше основния й проблем, главно… Още »

Ангел Петков

Най-доброто тъкуване на Откровението е онова тълкуване, което може да ни посочи съвременното значение на тази книга. За целта трябва да разберем как тя се е отнасяла към нейните първи читатеи – църквата от 1-2- век, и чак тогава да осъзнаем какво е посланието за нас днес. Чел съм много тълкувания и всички те звучат еднакво “убедително” относно това кой е Антихрист, кои са зверовете т.н. Но всички тези мъдрувания са излишни ако не разберем какво Бог ни казва за нас днес. Казано с други думи – да видим богословието на книгата, а не да се опитваме да тълкуваме неща,… Още »

Иван Наумов

Всичките тези разбирания за Папството, САЩ, Европа са тясно свързани с ясното разбиране за “Господния ден” в Откр. 1:10. Ако това не е събота/неделя или денят на видението, а Денят на възмездието и съда на Господа, възвестен и описан още от древните пророци и обхващащ (както тогава се оказва в Откр. 11,12,13 и Дан. 7:25) период от поне 1260 (действителни) дни, то познатите ни днес световни сили са само бледо подобие на системата, която на сатана ще му е дадено да установи на Земята. Така, че ключът за разбиране на Откровение е още в началото на книгата. Антихристът (да не… Още »

Ochakvane

Напоследък все повече си мисля, че има нещо, което не е забелязано в разбирането на Откровение. За първи път това ми хрумна, когато гледах филма “Ковчегът на завета”. Там е показана една карта, която е представена от Йоан Павел II през 1985 г.. На нея светът е разделен на десет зони. От тогава, може би беше 2005 или 2006 г., следя внимателно какво се случва в света по този въпрос. Странно е, че наистина светът върви към подобно “обединение – разделение”. Най-впечатляващето беше, че миналата година беше обявено подписването на зона “Южна Америка”, която включва в себе си и Мексика… Още »