Книгата Откровение има специално място в учението на Църквата на адвентистите от седмия ден. Именно в нея адвентистите откриват своята идентичност като църква, своята мисия и цел (Откр. 12:17; 14:6-12) и затова не престават да я изследват.

Не само че Тройната ангелска вест, която адвентистите са призовани да проповядват по света, се намира в Откровението (Откр. 14:6-12), но и част от вестите й засягат фигури и сили (ст. 8-11), които биват развити и обяснени в самата книга. Така че разбирането и проповядването на Тройната ангелска вест е невъзможно без правилно разбиране на Откровението. Тази книга помага също на вярващия да гледа на бъдещето с оптимизъм, защото колкото и объркан да изглежда нашия свят, Откровението ни уверява, че Исус Христос е Царят на царете, че всичко е под контрола на Бога и че в крайна сметка доброто ще тържествува над злото, а вековната битка между истината и заблудата ще приключи завинаги с триумфа на истината и правдата.

Макар името й да внушава идеята за яснота (Откр. 1:1, 2), книгата Откровение се оказва една от най-загадъчните книги на Библията. Интересът към нея никога не е преставал. Това е дало възможност за появата на множество спекулации относно тълкуванията на нейните пророчества. А те са прекалено важни, за да бъдат оставени под диктата на заблудата и сензационализма. Затова адвентистите споделят с голямо желание разбирането си върху тази невероятна книга. Те са едни от малкото, които все още поддържат използвания от великите протестантски реформатори метод за тълкуването на Откровението – историческия. Той приема, че в събитията в апокалиптичната литература има развитие – те започват да се случват от времето на автора на книгата, минават през историята и нашите дни и стигат до Второто пришествие и отвъд него. Само с прилагането на този метод пророчеставата на Откровението придобиват истински смисъл и се превръщат в безценен водител сред хаоса от теории и хипотези. Така сме в състояние да погледнем през очите на небето както на събитията от миналото и настоящето ни, така и на тези, които предстоят, и да засилим доверието си в безпогрешното водителство и нежна грижа на небесния Бог. На сайта Адвентисимо разглеждаме различни изследвания във връзка с тълкуването на Откровението и неговите пророчества.

Какво представлява апокалиптиката? Какво представлява книгата Откровение? Кои са главните школи по интерпретирането й?Книгата ОткровениеНова статия
Какво представлява макроструктурата на книгата Откровение?
Как познаването й помага за по-доброто разбиране на книгата?
Макроструктура на книгата ОткровениеОбновена статия
Кои са важните неща, които трябва да се имат предвид в тълкуването на книгата Откровение?Тълкуване на книгата Откровение – IНова статия
Как се тълкуват текстовете в Откровението, които са заети от други места на Свещеното писание?Тълкуване на книгата Откровение – IIНова статия
Кой метод е най-удачният в тълкуването на първите четиринадесет глави на Откровението?Тълкуване на книгата Откровение – IIIОбновена статия
Къде в Откровението е приложим методът на прогресията?Тълкуване на книгата Откровение – IVОбновена статия
Вярно ли е разпространеното днес разбиране, че антихристът ще бъде едно безбожно същество?Антихристът от Откровението – IОбновена статия
Кой наистина може да бъде идентифициран като антихриста? Кой е звярът от земята, който помага на антихриста в делото му?Антихристът от Откровението – IIОбновена статия
В какво ще се изрази измамата на последното време според книгата Откровение?Сатанинското триединство в Откровението
Кои според книгата Откровение са събитията говорещи, че Христовото пришествие и изтичането на благодатното време са наближили?Краят според книгата Откровение – IОбновена статия
Кои според книгата Откровение са събитията, които ще се случат след изтичането на благодатното време на човечеството?Краят според книгата Откровение – IIОбновена статия
Ще има ли вест, която да предупреди света за предстоящото Второ пришествие на Христос? Ако има, кога трябва да очакваме да започне да се проповядва?Тройната ангелска вест – IОбновена статия
Кой проповядва Тройната ангелска вест по света?Тройната ангелска вест – IIОбновена статия
Какво представляват вестите на Тройната ангелска вест? Доколко важна е тази вест?Тройната ангелска вест – IIIНова статия
Какво е мястото на Тройната ангелска вест в последните събития?Тройната ангелска вест – IVНова статия
Какво научаваме от контекста, в който се появяват за първи път 144-те хиляди от Откровението?144-те хиляди от Откровението – IНова статия
Кои са 144-те хиляди от Откровението? Какво ги прави специална група хора?144-те хиляди от Откровението – IIОбновена статия
Каква е връзката на 144-те хиляди с неизброимото множество от Откр. 7:9-17?144-те хиляди от Откровението – IIIОбновена статия
Има ли специално възкресение случващо се преди Второто пришествие? Кои принадлежат към 144-те хиляди и какво е мястото им в последните събития?144-те хиляди от Откровението – IVОбновена статия
Вярно ли е, че във вестта към Лаодикия Господ казва, че е отхвърлил Адвентната църква?Отхвърлена ли е Лаодикия от Бога? Част I
Кои са другите твърдения на теорията, че чрез вестта към Лаодикия Господ казва, че е отхвърлил Адвентната църква и доколко основателни са те?Отхвърлена ли е Лаодикия от Бога? Част II
Какво представлява Божият печат? Какво представлява белегът на звяра? Как можем да получим Божия печат и да се предпазим от поставянето на белега на звяра?Божият печат и белегът на звяраОбновена статия
Какво представляват седемте последни язви, които ще бъдат излети на земята непосредствено преди Второто пришествие на Исус Христос?Седемте последни язви