Откровението

Начало/Откровението

Книгата Откровение от английската БиблияКнигата Откровение има специално място в учението на Църквата на адвентистите от седмия ден. Именно в нея адвентистите откриват своята идентичност като църква, своята мисия и цел (Откр. 12:17; 14:6-12) и затова не престават да я изследват. Разбирането на тази книга помага на вярващия да гледа на бъдещето с оптимизъм, защото колкото и объркан да изглежда нашия свят, Откровението ни уверява, че Исус Христос е Царят на царете, че всичко е под контрола на Бога и че в крайна сметка доброто ще тържествува над злото, а вековната битка между истината и заблудата ще приключи завинаги с триумфа на истината и правдата.

Макар името й да внушава идеята за яснота (Откр. 1:1, 2), книгата Откровение се оказва една от най-загадъчните книги на Библията. Интересът към нея никога не е преставал. Това е дало възможност за появата на множество спекулации относно тълкуванията на нейните пророчества. А те са прекалено важни, за да бъдат оставени под диктата на заблудата и сензационализма. Затова адвентистите споделят с голямо желание разбирането си върху тази невероятна книга. Те са едни от малкото, които все още поддържат използвания от великите протестантски реформатори метод за тълкуването на Откровението – историческия. Той приема, че в събитията в апокалиптичната литература има развитие – те започват да се случват от времето на автора на книгата, минават през нашите дни и стигат до Второто пришествие и отвъд него. Само с прилагането на този метод пророчеставата на Откровението придобиват истински смисъл и се превръщат в безценен водител сред хаоса от теории и хипотези. Така сме в състояние да погледнем през очите на небето както на събитията от миналото, така и на тези от съвремието ни и да засилим доверието си в безпогрешното водителство и нежна грижа на небесния Бог.

Тук на ваше разположение са различни изследвания във връзка с тълкуването на Откровението и неговите пророчества. Кликнете върху линка на избраната от вас статия.

Кой метод в тълкуването на Откровението да изберем? Откровението само ни насочва към един. Избор на метод в тълкуването на Откровението – I
Има ли и други основания за възприемане на метода на рекапитулацията в тълкуването на Откровението? Избор на метод в тълкуването на Откровението – II
Вярно ли е разпространеното днес разбиране, че Антихристът ще бъде едно безбожно същество? Кой е Антихристът от Откровението? Част I
Кой наистина може да бъде идентифициран като Антихриста? Кой е Антихристът от Откровението? Част II
Кой е звярът от земята, който помага на Антихриста в делото му? Как е възникнало футуристкото тълкуване на пророчествата? Кой е Антихристът от Откровението? Част III
Как познаването на макроструктурата на книгата Откровение помага за по-доброто разбиране на книгата? Макроструктура на книгата Откровение
Вярно ли е, че във вестта към Лаодикия Господ казва, че е отхвърлил Адвентната църква? Отхвърлена ли е Лаодикия от Бога? Част I
Кои са другите твърдения на теорията, че чрез вестта към Лаодикия Господ казва, че е отхвърлил Адвентната църква и доколко основателни са те? Отхвърлена ли е Лаодикия от Бога? Част II
В какво ще се изразява измамата на последното време? Как я представя книгата Откровение? Сатанинското триединство в Откровението
Кои според книгата Откровение са събитията говорещи, че Христовото пришествие и изтичането на благодатното време са наближили? Краят според книгата Откровение – I
Кои според книгата Откровение са събитията, които ще се случат след изтичането на благодатното време на човечеството? Краят според книгата Откровение – II
Ще има ли вест, която да предупреди света за предстоящото Второ пришествие на Исус и ако има, кога трябва да очакваме да започне да се проповядва? Тройната ангелска вест – I
Как използването на метода на рекапитулацията в тълкуването на книгата Откровение помага да се разберат по-добре последните събития? Избор на метод в тълкуването на Откровението – III
Кой проповядва Тройната ангелска вест по света? Тройната ангелска вест – II
Къде в Откровението е приложим методът на прогресията? Избор на метод в тълкуването на Откровението – IV
Какви други основания има за прилагането на метода на рекапитулацията в тълкуването на първите четиринадесет глави на Откровението? Избор на метод в тълкуването на Откровението – V
Кои са 144-те хиляди от Откровението? Каква е връзката им с неизброимото множество от Откр. 7:9-17? Кои са 144-те хиляди от Откровението? Част I
Какво друго можем да знаем за 144-те хиляди и за мястото им в последните събития? Кои са 144-те хиляди от Откровението? Част II
Какво представляват седемте последни язви, които ще бъдат излети на земята непосредствено преди Второто пришествие на Христос? Седемте последни язви
Какво представлява Божият печат? Какво представлява белегът на звяра? Как можем да получим Божия печат и да се предпазим от поставяне на белега на звяра? Божият печат и белегът на звяра