Изследователният съд

Начало/Изследователният съд

Съд, съдийско чукче, везни, папкиДоктрината за Изследователния съд е може би най-уникалното учение на адвентистите от седмия ден. Разбира се, то е изцяло основано на Библията. Част от вестите, които първият от трите ангела проповядва със силен глас, е за започването на един съд:

“И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори” (Откр. 14:6, 7).

Тъй като тази вест трябва да се прогласи по целия свят преди Второто пришествие на Исус Христос (Откр. 14:6-14), би следвало и споменатият тук съд да се проведе преди него. Именно той е събитието, което символично било представяно чрез годишния израйлев празник Денят на умилостивението. Това бил единственият ден в годината, в който първосвещеникът влизал в най-святото отделение на земното светилище, Светая Светих, и извършвал очистване на светилището и на народа (Лев. 16 гл.).

Ключови картини от книгата на пророк Даниил осигуряват важни подробности за реалното изпълнение на Деня на умилостивението като небесен съд – едно от виденията ни го представя с акцент върху спасяването на светиите (Дан. 7:9-11, 26, 27), а друго ни дава времеви период за започването му (Дан. 8:13, 14, 26, 27; 9:22-27), изчисляването на който ни отвежда до 1844 г. Това е времето, когато Христос е започнал втората и последна фаза от ходатайствената Си служба влизайки в Светая Светих на небесното светилище и дал началото на провеждането на един Изследователен съд. В него се разглеждат делата на всички, които са се определили на страната на живия Бог и се проверява тяхната годност да живеят сред непадналите същества. Този съд ще приключи малко преди Второто пришествие и затова, предвид важността му и неговата актуалност в съвремието ни, адвентистите виждат във вестта на първия ангел призванието си да проповядват това учение по целия свят и да съдействат за подготвянето на хората за славното завръщане на Спасителя.

Макар и толкова важна доктрината за Изследователния съд е едно от най-атакуваните учения на Църквата на адвентистите от седмия ден. Тъй като от една страна случващото се в този съд е представено символично чрез различни ритуали в Деня на умилостивението и се говори за “умилостивение” (виж Лев. 16:10, 16-18, 20-22, 24, 29, 30, 32-34), а от друга страна е очевидно, че става дума за някаква фаза от спасителната служба на Христос случваща се след кръста, традиционното евангелско християнство (пък и не само то) възприема доктрината за Изследователния съд като оскърбление и подценяване на съвършеното изкупително дело на Исус Христос и настоява Адвентната църква да я изостави, ако иска да бъде част от традиционния Протестантизъм. Но адвентистите не само не смятат, че чрез учението за Изследователния съд кръстът на Исус бива омаловажен, а тъкмо напротив – то издига Христос, Неговата жертва и ходатайствена служба за човечеството, дава едно по-обхватно разбиране за Великата борба между доброто и злото, естеството на греха, спасението на хората и Божия начин да се справи с греха завинаги. А това са въпроси от голяма значимост. Затова адвентистите виждат в тази доктрина техния уникален принос в съвременното християнство, който може само да го обогати.

Тук ще намерите изследвания върху доктрината за Изследователния съд. Кликнете върху линка на избраната от вас статия.

Кога започва Изследователния съд? Начало на Изследователния съд
Вярна ли е теорията твърдяща, че в Откр. 4 и 5 гл. е представен Изследователният съд? Има ли Изследователен съд в Откр. 4 и 5 гл.?
Какво е значението на Деня на умилостивението? На кое новозаветно събитие сочи той? Значение на Деня на умилостивението