Много са християните, които вярват, че дарбата на пророчеството е валидна и е на разположение на църквата днес. Затова и част от учението на адвентистите наречено Дарът на пророчеството би било прието без никакви възражения. По-интересна е другата част от тази доктрина, която засяга въпроса, в кого имаме проява на автентичната дарба на пророчеството. А това е много важен въпрос.

Заедно с лоялността към непроменимия Божий закон, друга от основните характеристики на църквата на остатъка от последното време е „свидетелството на Исус“ (Откр. 12:17), което книгата Откровение тълкува като „духът на пророчеството“ (Откр. 19:10). Това означава, че верният остатък трябва да притежава пророческия дар, чрез който Господ да го напътства в изпълнение на мисията му да разпространи Тройната ангелска вест по света преди Второто пришествие на Исус Христос (Откр. 14:6-12).

Адвентистите от седмия ден вярват, че това се е изпълнило в служението на Елън Г. Уайт (1827-1915). Бог й е дал дарът на пророчеството за изграждането, напътствието и утехата на църквата. Така тя създаде писания, които са постоянен и авторитетен източник на истина издигащи Библията като стандартът, според който всички учения и опитности трябва да бъдат изпитвани. Центърът в писанията на г-жа Уайт винаги е бил Исус Христос.

В своята седемдесетгодишна посветена на Бога и църквата служба на три континента Елън Уайт (позната в България и като Елена Вайт) е оказала огромно влияние в оформянето на мисията и облика на адвентизма. Адвентните вярващи от цял свят са изключително признателни за неоценимия й принос в изграждането на църквата.

Служенето на Елън Уайт не минава без критики и отрицание, както от страна на вярващи извън Адвентната църква, така и от страна на някои адвентисти. Всъщност критиките срещу нея продължават и до днес и дори се засилват, което обърква някои адвентисти относно нейните писания, личност и служене и относно точното й място в теологията и ученията на Църквата на адвентистите от седмия ден. Тези критики не са останали без отговор. Всеки адвентист може да бъде спокоен, че зад вдъхновението на Елън Уайт стои истинския Бог и да изучава с доверие изключителните й писания. Неизбежно е да не отделим място на сайта Адвентисимо за личността, служенето и писанията на Елън Уайт.

В какво се изразява една от характеристиките на видимия Божий народ на последното време наречена „свидетелството на Исус“? Какво означава изразът „духът на пророчеството“?Духът на пророчеството
Отговаря ли Елън Уайт на критериите, на които един автентичен Божий пророк трябва да отговаря?Защо вярвам, че Елън Уайт е Божий пророк?
Какво е мястото на писанията на Елън Уайт по отношение на Библията? Каква точно е тяхната цел?Писанията на Елън Уайт и Библията
Вярно ли е обвинението на критиците на Елън Уайт, че някои нейния писания противоречат на Библията?Противоречи ли Елън Уайт на Библията?
Прави ли са критиците на Елън Уайт в твърдението си, че щом като тя има неизпълнени пророчества, значи е фалшив пророк?Има ли Елън Уайт неизпълнени пророчества?
Вярно ли е, че Елън Уайт е имала разбиране по даден въпрос получено чрез видение и след това го е променила в резултат на друго видение?Променяла ли е Елън Уайт теологията си?
Щом като Елън Уайт допуска грешки в някои исторически дати и детайли, не означава ли това, че тя не е Божий пророк?Елън Уайт и историческите дати
Вярно ли е обвинението на критиците на Елън Уайт, че тя е била плагиат?Плагиат ли е Елън Уайт?
Какви са стратегиите на критиците на Елън Уайт използвани за обезсилване влиянието на писанията й?Елън Уайт и нейните критици
Кои са някои от правилата, с които трябва да се съобразяваме при тълкуването на писанията на Елън Уайт?Тълкуване на писанията на Елън Уайт – I
Доколко е важно да имаме предвид литературния и културния контекст, когато тълкуваме писанията на Елън Уайт?Тълкуване на писанията на Елън Уайт – II
Каква е ролята на историческия контекст в изследването на писанията на Елън Уайт?Тълкуване на писанията на Елън Уайт – III
В тълкуването на писанията на Елън Уайт доколко е важно да я познаваме като личност? Как тя е ползвала други източници в писанията си?Тълкуване на писанията на Елън Уайт – IV
Доколко е важно да разграничаваме принцип от норма в писанията на Елън Уайт? Има ли въпроси, по които Елън Уайт не е писала нищо или е писала съвсем малко?Тълкуване на писанията на Елън Уайт – V