Елън Уайт

Начало/Елън Уайт

Горяща свещ в близост до БиблияЗаедно с лоялността към непроменимия Божий закон, друга от основните характеристики на църквата на остатъка от последното време е “свидетелството на Исус” (Откр. 12:17), което книгата Откровение тълкува като “духът на пророчеството” (Откр. 19:10). Това означава, че верният остатък трябва да притежава пророческия дар, чрез който Господ да го напътства в изпълнение на мисията му да разпространи Тройната ангелска вест по света преди Второто пришествие на Исус Христос (Откр. 14:6-12).

Адвентистите от седмия ден вярват, че това се е изпълнило в служението на Елън Г. Уайт (1827-1915). Бог й е дал дарът на пророчеството за изграждането, напътствието и утехата на църквата. Така тя създаде писания, които са постоянен и авторитетен източник на истина издигащи Библията като стандартът, според който всички учения и опитности трябва да бъдат изпитвани. Центърът в писанията на г-жа Уайт винаги е бил Исус Христос.

В своята седемдесетгодишна посветена на Бога и църквата служба на три континента Елън Уайт (позната в България и като Елена Вайт) е оказала огромно влияние в оформянето на мисията и облика на адвентизма. Адвентните вярващи от цял свят са изключително признателни за неоценимия й принос в изграждането на църквата.

Служенето на Елън Уайт не минава без критики и отрицание, както от страна на вярващи извън Адвентната църква, така и от страна на някои адвентисти. Всъщност критиките срещу нея продължават и до днес и дори се засилват, което обърква някои адвентисти относно нейната личност, служене и точното й място в теологията и ученията на Църквата на адвентистите от седмия ден. Тези критики не са останали без отговор. Всеки адвентист може да бъде спокоен, че зад вдъхновението на Елън Уайт стои истинския Бог и да изучава с доверие изключителните й писания.

Тук ще намерите различни изследвания във връзка с пророческия дар на Елън Уайт и отговор на критиките срещу нея. Кликнете върху линка на избраната от вас статия.

Вярно ли е обвинението на критиците на Елън Уайт, че тя е била плагиат? Вижте отговорът на един независим експерт по въпросите на авторското право. Плагиат ли е Елън Уайт?
Вярно ли е обвинението на критиците на Елън Уайт, че някои нейния писания противоречат на Библията? Противоречи ли Елън Уайт на Библията?
Прави ли са критиците на Елън Уайт, че щом като тя има неизпълнени пророчества, значи е фалшив пророк? Има ли Елън Уайт неизпълнени пророчества?
Щом като Елън Уайт допуска грешки в някои исторически дати, не означава ли това, че тя не е Божий пророк? Елън Уайт и историческите дати
Вярно ли е, че Елън Уайт е имала разбиране по даден въпрос получено чрез видение и след това го е променила в резултат на друго видение? Променяла ли е Елън Уайт теологията си?
Какво е мястото на писанията на Елън Уайт по отношение на Библията? Каква точно е тяхната цел? Писанията на Елън Уайт и Библията
Кои са някои от правилата, с които трябва да се съобразяваме при тълкуването на писанията на Елън Уайт? Как да тълкуваме писанията на Елън Уайт? Част I
До колко е важно да имаме предвид литературния и културния контекст, когато тълкуваме писанията на Елън Уайт? Как да тълкуваме писанията на Елън Уайт? Част II
Каква е ролята на историческия контекст в изследването на писанията на Елън Уайт? Как да тълкуваме писанията на Елън Уайт? Част III
В тълкуването на писанията на Елън Уайт, до колко е важно да я познаваме като личност? Как тя е ползвала други източници в писанията си? Как да тълкуваме писанията на Елън Уайт? Част IV
До колко е важно да разграничаваме принцип от норма в писанията на Елън Уайт? Има ли въпроси, по които Елън Уайт не е писала нищо или е писала съвсем малко? Как да тълкуваме писанията на Елън Уайт? Част V
Отговаря ли Елън Уайт на критериите, на които един автентичен Божий пророк трябва да отговаря? Защо вярвам, че Елън Уайт е Божий пророк?
В какво се изразява една от характеристиките на видимия Божий народ на последното време наречена “свидетелството на Исус”? Какво означава израза “духът на пророчеството”? Духът на пророчеството