Даниил

Начало/Даниил

Библия отворена на книгата ДаниилЕдна от най-интересните библейски книги е книгата на пророк Даниил. Използвайки вълнуващия език на апокалиптичните символи и картини тя ни разкрива предстоящото и ни дава ясен и безпристрастен поглед върху историята и бъдещето на света и на Християнската църква уверявайки ни, че колкото и могъщи да са злите сили в нашия свят, един ден Бог ще установи Своето вечно царство на правда.

Пророчествата на Даниил заемат централна част в учението и проповедта на Църквата на адвентистите от седмия ден. Тази книга съдържа едни от най-важните предсказания свързани с нашето време и близкото бъдеще, като началото и същността на Изследователния съд (Дан. 7:9-11, 26, 27; 8:13, 14, 26, 27; 9:22-27), кризата на последното време (Дан. 11:40-45) и установяването на Божието царство при Пришествието на Христос (Дан. 2:34, 35, 44, 45; 7:26, 27; 12:1-3). Тази книга прави достояние на всеки искрен изследовател важни детайли от спасителното дело и служене на Исус Христос. Правилното й разбиране е необходимост за всеки вярващ, който очаква и се подготвя за скорошното завръщане на своя Господ.

Тъй като първото видение в книгата Даниил (което е и първото апокалиптично видение давано някога) ни посочва съвсем ясно, че за тълкуването му трябва да бъде прилаган историческия метод (Дан. 2:31-45), това е и методът, който адвентистите използват в тълкуването не само на книгата Даниил, но и на апокалиптиката като цяло. Той приема, че в събитията в апокалиптичната литература има развитие – те започват да се случват от времето на автора на книгата, минават през нашите дни и стигат до Второто пришествие и отвъд него. Това е бил подходът към този специфичен вид литература и на протестантските реформатори, но за съжаление в наши дни адвентистите са едни от малкото, които все още го прилагат. Това води до сериозни различия с тълкуванията на другите християнски общества и е повод за постоянни дебати. Адвентистите споделят с радост и желание разбирането си върху тази книга, защото тя е ценен водител не само в разгадаването на събитията от миналото, но и надежден ориентир в интерпретирането на случващото се по света днес.

Тук ще намерите изследвания във връзка с пророчествата на книгата Даниил и методът на тълкуването й. Кликнете върху линка на избраната от вас статия.

Приложим ли е историческият метод в тълкуването на апокалиптичните пророчества, след като в тях се появяват текстове като Дан. 7:12? Странни текстове… но не толкова странни
Как познаването на макроструктурата на книгата Даниил помага за по-доброто разбиране на книгата? Макроструктура на книгата Даниил
Как трябва да се разбира времевият период от пророчеството за седемдесетте седмици в Дан. 9:24-27? По хронологичен ред ли е подредена книгата Ездра или не? Указът за възстановяването на Ерусалим – I
Кой точно е указът, чрез който се разрешава възстановяването на Ерусалим според пророчеството за седемдесетте седмици и в коя година е влязъл в сила? Указът за възстановяването на Ерусалим – II
Как точно се изпълнява пророчеството на Даниил за седемдесетте седмици? Има ли и други доказателства, че то започва да тече от 457 г.пр.Хр.? Прагматично доказателство за годината 457 г.пр.Хр.
Как различните школи на тълкувание интерпретират пророчеството за седемдесетте седмици от Дан. 9:24-27 и специално – последната седмица от този период? Тълкуванието на коя школа е най-приемливото? Последната седмица
Кои са основните принципи в тълкуването на апокалиптичните пророчества, които можем да извлечем от книгата Даниил? Избор на метод в тълкуването на книгата Даниил – I
Какви са царствата, за които се говори в книгата Даниил? Кое е четвъртото царство? Избор на метод в тълкуването на книгата Даниил – II
В какво се изразява връзката между виденията в книгата Даниил? Избор на метод в тълкуването на книгата Даниил – III
Кое от тълкуванията в рамките на историческия метод относно желязото и калта в нозете на образа описан в Дан. 2 гл. е библейски по-доказуемо – това, което вижда в тях разделена Европа или това, което вижда в калта папството? Как рекапитуалцията на книгата Даниил помага да се изясни този спорен момент? Избор на метод в тълкуването на книгата Даниил – IV
До колко е важно разбирането на структурата на книгата Даниил за постигането на едно по-добро тълкувание? Избор на метод в тълкуването на книгата Даниил – V
До колко е важно да се установи точното значение на думите в книгата Даниил за постигането на едно по-добро тълкувание? Избор на метод в тълкуването на книгата Даниил – VI
До колко е важно да се установят лингвинистичните връзки между различните части на книгата Даниил? Избор на метод в тълкуването на книгата Даниил – VII
За какво се отнасят времевите периоди в Дан. 12 гл.? Как те помагат за по-доброто разбиране на последното пророчество на Даниил? Времевите периоди в Даниил 12 гл.
За какво се отнася изразът “мерзостта на запустението” от книгата Даниил? Мерзостта на запустението
Какво представляват някои от футуристките теории относно книгата Даниил предлагани от адвентни тълкуватели? Защо те не са приемливи за адвентистите от седмия ден? “Адвентният” футуризъм и книгата Даниил – I
Кои футуристки теории относно книгата Даниил предлагани от адвентни тълкуватели съдържат изчисляване на времето на Второто пришествие? Какво в тях ги прави неприемливи за адвентистите от седмия ден? “Адвентният” футуризъм и книгата Даниил – II
Какво научаваме за окултизма от книгата Даниил? До колко е полезно допитването до окултни служители? Даниил и окултното
Кой може да разкрие бъдещето на света? Как е представено бъдещето на света в пророчеството от Дан. 2 гл.? Петте царства
Какво научаваме за молитвата от книгата Даниил? Даниил и молитвата
Какво е предсказал пророк Даниил за отстъплението на църквата през Средновековието? На какво ни учи това? Отстъпление в църквата