Виното на сватбата в Кана

Превръщане на вода във виноХанс Бройер, пастор на църква в Колорадо, отворил собствена компания за производство на алкохол, която се нарича “Алкохолните напитки на големия, дебел пастор”. Името е малко странно, нали? Или може би по-странното е, че пастор прави компания за производство на алкохол? Не съвсем. Най-странно от всичко е основанието, на което пасторът създал компанията си. “Първото чудо на Исус било да направи алкохол”, посочва пастор Бройер като оправдание за бизнес-начинанието си.

Този свещенослужител от Колорадо не е единственият, който смята, че когато извършил първото Си чудо на една сватба в градчето Кана (това е превръщането на вода във вино), Христос направил алкохолно вино. Ето го текста описващ историята:

“На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус, и учениците Му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исус Му казва: Вино нямат. А Исус й казва: Какво има между Мен и теб, жено? Часът Ми още не е дошъл. Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете. А там имаше шест каменни делви поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери. Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе. Тогава им казва: Налейте сега, та занесете на настойника на угощението. И те занесоха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше, откъде беше (но слугите, които бяха налели водата, знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: Всеки човек слага първо доброто вино и по-долното, след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега. Това извърши Исус в Кана галилейска като начало на знаменията Си и яви славата Си. И учениците Му повярваха в Него” (Йоан 2:1-11).

Много изследователи четат този текст и виждат ясни указания, че тук Христос направил алкохол чрез чудо. А щом като е използвал свръхестествена сила, за да сътвори алкохол, не е никак трудно да се заключи, че Бог одобрява не само употребата му, но и производството и продажбата му. В контекста на това разсъждение бизнес-начинанието на пастор Бройер от Колорадо не би трябвало да ни учудва.

В какво вино превърнал Христос водата на сватбата в Кана – в алкохолно или в безалкохолно? Това може да изглежда като периферен въпрос, на който не бива да се обръща толкова много внимание. Но след като от отговора му зависи практика на последователите на Исус, която е свързана с един от най-големите убийци на съвремието ни – алкохола, едва ли е загуба на време да разберем, какво точно е било виното, което Христос направил в Кана.

1. Думите на настойника на угощението.

За някои случилото се в Кана изобщо не подлежи на какъвто и да е анализ. Те смятат, че в древността не са съществували начини за предпазване на гроздовия сок от ферментация, което за тях недвусмислено означава, че виното, което Христос направил, било алкохолно. Всъщност гръцки и римски автори са писали за методите на съхранение на неферментирало вино и те са били много успешни. Така че в подхождането ни към този текст трябва да имаме предвид, че във времето на Исус се е консумирало както ферментирало, така и неферментирало вино.

Историята описваща чудото на Христос в Кана не представлява обширен текст за изследване, но в него има много важни индикации. Именно на някои видимо ясни твърдения в него стъпва основният аргумент на изследователите смятащи, че Христос е направил алкохолно вино. И това са думите на настойника на угощението:

“Всеки човек слага първо доброто вино и по-долното, след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега” (Йоан 2:10).

Тук използваната за “вино” гръцка дума е “ойнос”, която е много обща. Тя може да означава както алкохолно, така и безалкохолно вино. За да разберем значението, с което е използвана, трябва да обърнем внимание на контекста, в който е използвана. Според настойника доброто вино се слага в началото на угощението. След известна консумация гостите ще се “понапият”, което според нашите представи означава, че алкохолът ще притъпи сетивата им и тогава ако се сервира алкохол от по-лошо качество, няма да има голямо значение, защото гостите така или иначе ще са вече пияни.

При такова разглеждане на контекста сякаш думите на настойника на угощението ни задължават да мислим за алкохол. Но това е при условие, че оставим нашите представи да приемат думата “понапият” като касаеща алкохолно опиянение. Въпросът е, че гръцката дума “метоо” (преведена като “понапият”) означава “изпълнен до последно”, “преситен”, като само контекстът подсказва, с какво е заситен човекът. Това може да е храна, мляко, вода или масло, както и алкохолно или безалкохолно вино. Когато си преситен, каквото и да ти бъде предложено след това – добро или лошо на вкус, съвсем разбираемо ще бъде отказано. Така че когато Йоан използва думата “понапият”, се има предвид “засищане”, което не означава непременно “опиване да станеш пиян”.

Засищането, което се получава след употреба на много храна или напитки, води до нежелание за поемане на още. Така че думите на настойника на угощението могат да бъдат еднакво приложими както за алкохолно, така и за безалкохолно вино. Ако пиеш толкова много хубав гроздов сок и се преситиш, и тогава ти предложат един по-лошокачествен гроздов сок, веднага загубваш желание за пиене и можеш да го откажеш отговаряйки: “Благодаря! Вече пих достатъчно. Преситен съм.” И съвсем разбираемо, защото “наситена душа се отвръща и от медена пита” (Пр. 27:7).

И така, думите на настойника на угощението, на които се позовава теорията, че Христос е превърнал водата в алкохолно вино, могат да се използват с достатъчна тежест и за обратния извод. А това означава, че се налага да отидем по-напред в анализа. И за целта ще се върнем към думата преведена като “вино”. Както вече посочихме, “ойнос” може да се преведе както като алкохолно, така и като безалкохолно вино. Но тук “ойнос” е придружена от прилагателното “добро”. В онези времена доброто вино е било виното, в което е нямало алкохол. Най-доброто вино било най-прясното и най-малко докоснато от ферментация, защото можело да носи наслада в по-големи количества за по-дълъг период от време. А това е достатъчно основание да приемем, че на сватбата в Кана Христос е превърнал водата в гроздов сок, а не в алкохолно вино.

2. Количеството направено вино.

Един много важен ориентир в анализа е количеството вино, което Исус направил. Текстът ни казва, че то се появило в резултат от превръщането на водата в шест пълни догоре каменни делви, които побирали по две или три мери (Йоан 2:6, 7). Тъй като една мяра е равна на около 34 л., значи Христос е “произвел” минимум 400 л. вино. Ако следваме теорията, че настойникът на угощението говори за алкохолно вино, би трябвало да приемем, че гостите на сватбата са били вече толкова пияни, че да не могат да различат хубаво от кисело вино (е, самият той явно не е бил, защото е успял да направи разликата). Толкова вино би било достатъчно за сто гости на ден, за няколко дена. Така се оказва, че Исус снабдява с промишлени количества алкохол хората на едно тържество, които, отгоре на всичко, вече били сериозно пияни. А това не може да не ни доведе до извода, че действията на Христос показват, че Бог не само одобрява пиенето на алкохол, но дори поощрява поглъщането на огромни количества. Това не е ли малко смущаващо? Дори защитниците на идеята, че Библията разрешава пиенето на алкохол (а те винаги използват Йоан 2:1-11 в защита на тезата си), категорично твърдят, че Писанието говори за умерено пиене на алкохол и осъжда пиянството. Но ако приемем, че в Кана Христос е направил алкохол и следваме логиката на настойника на угощението и другите обстоятелства, които текстът посочва, виждаме, че става дума за огромни количества алкохол, които Исус доставя на вече пияни хора. Къде тук е умереността?

Освен това не бива да забравяме, че момичетата в Израил са се омъжвали на възраст 12-13 години. Това трябва да е била възрастта на булката на сватбата. Младоженецът едва ли е било много по-възрастен. Значи Христос не само осигурява промишлени количества алкохол, но е и причината за интоксикирането на тийнейджъри? Много е трудно да се повярва подобно нещо. Делвите за очистване, които Христос използвал за чудото Си (Йоан 2:6, 7), говорят, че Той е бил гост на сватба организирана от благочестиви юдеи, които са се интересували от светостта. Едва ли масовото напиване на една сватба е влизало в представите им за святост.

Тези изводи са напълно достатъчно основание да се запитаме, какво всъщност е Божието отношение към пиенето на алкохол. Самото “откриване” на алкохолното вино е представено в Библията в много негативна светлина:

“В това време Ной почна да работи земята и насади лозе. И като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си. И Хам, Ханаановия баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън. А Сим и Яфет взеха една дреха и, като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха заднишком, та покриха голотата на баща си. Лицата им гледаха назад, та не видяха бащината си голота. Като изтрезня Ной от виното си и се научи за онова, което му бе направил по-младият му син, рече: Проклет да е Ханаан! Слуга на слуги ще бъде на братята си. Рече още: Благословен Господ, Симовия Бог. И Ханаан да му бъде слуга. Бог да разшири Яфет. И да се засели в шатрите на Сим. И Ханаан да им бъде слуга” (Бит. 9:20-27).

Не знам, как може да се сложи знак на одобрение на описаното тук. И то е пряко свързано с алкохола. Наистина ли Бог може да благоволи в пиенето на алкохол? Ето какво казва Писанието:

“Виното е присмивател и спиртното питие крамолник, и който се увлича по тях е неблагоразумен” (Пр. 20:1).

“Кому горко? Кому скръб? Кому каране? Кому оплакване? Кому удари без причина? Кому подпухнали очи? На ония, които се бавят около виното, които отиват да вкусят подправено вино. Не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко, защото после то хапе като змия и жили като ехидна. Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще изригва развратни неща. Даже ще бъдеш като един, който би легнал всред море или като един, който би лежал на върха на мачта. Удариха ме, ще речеш, и не ме заболя, биха ме и не усетих. Кога ще се събудя, за да го търся пак?” (Пр. 23:29-35).

Тук ясно се посочва, какво се случва с човек, когато прекали с виното. Ако Христос е бил превърнал това огромно количество вода в алкохолно вино, значи Той поощрява именно такава консумация на алкохол, която няма нищо общо с умереността. А това би било изпадане в противоречие с Писанието – нещо, което Исус едва ли би направил.

3. Очищението и ферментацията.

Друго, което трябва да се има предвид в анализа на текста, е фактът, че Христос избрал за съдове, в които ще се налее водата, каменни делви (Йоан 2:6). Тези делви служели за съхраняване на вода, с която хората се очиствали от ритуална нечистота. Би било трудно да се приеме, че съдове предназначени за такава специална употреба като очистването, ще бъдат използвани в тях да се сложи нещо минало през ферментация като алкохолното вино. Всъщност Исусовата заповед към слугите била именно в посока на очищението:

“Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе” (Йоан 2:7).

Тук виждаме, че идеята за очистването започва да излиза на преден план. Тя много трудно се вмества в правенето на промишлени количества алкохолно вино, с които да се поят пияните вече гости. Напротив, идеята за очистването може по-лесно да се свърже с чистата Исусова кръв, която ни изкупва от греховете, която бива символизирана само чрез безалкохолното вино. Тази кръв не може да се свърже с нещо, в което има квас (ферментация), а само с безквасен (неферментирал) продукт.

Христос дошъл да покаже, че “новото вино” на служенето Му далеч превъзхожда традициите на юдаизма (виж Марко 2:22). Чрез това Свое първо чудо Той обявил намерението Си не просто да реформира, а да трансформира. Исус показал, че не иска да направи старото по-добро, а да го направи ново.

4. Ефектът от чудото.

Когато мислим за естеството на виното, което Христос направил в Кана, не трябва да забравяме и какъв бил ефектът от това чудо на Исус:

“Това извърши Исус в Кана галилейска като начало на знаменията Си и яви славата Си. И учениците Му повярваха в Него” (Йоан 2:11).

Това било чудото, в което Христос явил “славата Си” и в резултат “учениците Му повярвали в Него”. Това е първото Му Месианско чудо. Дали е щяло да бъде такова, ако Исус бил поощрил един як запой, в който участвали тийнейджъри, доставяйки огромни количества алкохол? Това щяло ли да направи учениците Му да повярват повече в Него? Едва ли.

Виното, което Христос направил на сватбата в Кана Галилейска, било безалкохолно, а не алкохолно. Писанието не разглежда пиенето на алкохол като нещо положително.

13
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

7 Comment threads
6 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Ники

Благодаря за статията!

Krasimira

Прекрасна статия , бъдете благословен !

easycode

Все едно е. Красотата на виното , която ценителите много добре знаят, е в неговото разнообразие. Това е заблуда, за която известен принос вероятно има евангелският разказ за сватбата в Кана Галилейска. Битувало и поверието, че , ако в деня на сватбата някой от младоженците срещне погребална процесия – това предвещава беда. Ако погребват жена – ще умре невестата, а ако е мъж – женихът.

Ники

Ники, как ще коментираш това ? “24 Но ако, когато те благослови Господ твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, щото да не можеш да ги занасяш, понеже е много далеч от тебе мястото, което избере Господ твоят Бог, за да настани Името Си там, 25 тогава да разменяш десетъците си с пари и да вържеш парите в ръката си, па да идеш на мястото, което избере Господ твоят Бог; 26 и да дадеш парите за какво да е нещо, което пожелае душата ти, за говеда или за овци, или за вино, или за спиртни пития, или за какво… Още »

Ники

1.Какво имаш в предвид “втори десятък” казва се ” десетъкът от житото си, от виното си и от маслото си, и първородните от говедата си и от овците си” това ако е втори, кои е първи ?!? 2.”Думата преведена като “спиртно питие” е “шекар”, която най-често означава алкохолно вино, но като изключение може да означава и сладко вино (Исая 24:6-11).” Шекар е използвана само в стих 9 и е преведен като спорно питие. http://biblehub.com/hebrew/7941.htm. Не намерих нито един стих в който шекар да е преведено като вино, а още по-малко гроздов сок. навсякъде е спиртно питие. Поправи ме ако греша.… Още »

Ники

1.Благодаря за пояснението 2.Да може да е нямало ракия и други познати нам концентрати, но според мен се говори за поне ферментирал гроздов сок, което ние го наричаме алкохолно вино или за други непознати нам, използвани тогава спиртни питиета. 3.Пак го прочитох и не ми звучи така както ми го обясняваш ;) “Трудно ми е да си представя…че моята “душа” ще пожелае да закупи и предаде на Бога нещо различно, от това, което съм продал, когато в това си действие трябва да се науча да се боя винаги от Господа”. Ок за теб за някои хора може да си закупят… Още »

Борис

Много интересна тема Ники! Имам въпроси по нея отдавна. 1)Превода на метоо – от гръцки не намерих друг превод освен да се напиеш / интоксикираш. Преситиш е присъщо за употребата на сладко, докато с алкохол трудно се пресища човек. От къде намери превода на “метоо”. Ако означава това което твърдиш е ясно за мен, че Исус не е направил алкохол. 2)В НЗ предупрежденията свързани с алкохол са свързани предимно с прекомерна употреба, а не пълна забрана. В посланията на Павел за избор на служители. Да не е предаден на много вино. Не пияница. Да не се бави около виното. 1тим.… Още »